Vítejte v novém školním roce 2018/2019

8.A

 

Tř. učitelka  a vyučující AJ a VkOIng., Bc. Renata Košálová

Kontakt : email: r.rk@volny.cz   telefon: 317 471 403

Konzultační hodiny: v Pá 7.30 – 7.55h (raději po předchozí domluvě)

 

ROZVRH HODIN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

Po

Aj

Čj

M

Nj

Pp

Pp

 

 

Út

Z

Nj

M

Fy

D

-

Pv

TvZ

St

Čj

Fy

Aj

D

M

Vol.

 

 

Čt

Čj

Z

Ch

Ch

M

-

TvZ

TvZ

M

Čj

VkO

Vv

Vv

 

 

 

Ostatní vyučující

Český jazyk a literatura                                      PhDr. Renata Štampachová

Německý jazyk                                                       Mgr. Jitka Slavíková

Matematika                                                            Mgr. Mrázková Hana

Zeměpis, Fyzika                                                     Mgr. Lederová Hana

Přírodopis, Chemie                                              Ing. Kettner Vítězslav

Výtvarná výchova                                                 Mgr. Frommelová Blanka

Dějepis, Pracovní výchova                                 Mgr. Humrová Jana        

Tělesná výchova a Zdraví                                   Bc. Dočekal Michal – všichni

Bc. Náprstek Tomáš – chlapci

Mgr. Hana Lederová - dívky

 

 

 

                         

 

POKUD KDYKOLIV BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU DOJDE KE ZMĚNĚ OSOBNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ, PROSÍM NAHLÁSIT!

Říjen

 

9.10.         Bursa škol – Veletrh celoživotního vzdělávání - Kladno. Přesnější informace budou sdělovány průběžně.

 

Září

 

21.9.         exkurse Lány. 1. vyučovací hodinu probíhá výuka dle rozvrhu. Odjezd v 8.30 od školy Na Boku, příjezd cca 13.00 ke šk. jídelně.

Vybíráme 55,- Kč. Psací potřeby a vhodné oblečení s sebou.

 

5.9.            výuka dle rozvrhu

 

4.9.            výuka do 12.25 (organizační práce, rozdávání učebnic/pracovních sešitu, vyplňování ŽK)

                   NUTNÉ si přinést zámek s klíčem ke skříňce + náhradní klíč

v podepsané a zalepené obálce, přezůvky, psací potřeby

3.9.             1. vyučovací hodina

 

POUŽÍVANÉ  ZNAČKY  V  EŽK:

A – absence  N – nepracoval – neodevzdal  X – nehodnocen  U – uvolněn