Vítejte v novém školním roce 2017/2018

7.A

 

Tř. učitelka  a vyučující AJ a VkOIng., Bc. Renata Košálová

Kontakt : email: r.rk@volny.cz   telefon: 317 471 403

Konzultační hodiny: v Pá 7.30 – 7.55h (raději po předchozí domluvě)

 

ROZVRH HODIN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

Po

Aj

Nj

M

Čj

Vv

Vv

 

Út

Pp

Čj

Z

Nj

Zi

-

TvZ

St

Čj

M

D

Aj

Pp

VkO

 

Čt

M

Čj

Vol.

Hv

TvZ

TvZ

 

M

Z

Aj

Fy

D

Pv

 

 

Ostatní vyučující

Český jazyk a literatura , Dějepis                    Mgr. Humrová Jana

Německý jazyk                                                       Mgr. Jitka Slavíková

Matematika, Fyzika                                             Mgr. Mrázková Hana

Zeměpis                                                                    Mgr. Lederová Hana

Přírodopis, Hudební výchova                           Ing. Kettner Vítězslav

Výtvarná výchova                                                 Mgr. Frommelová Blanka

Pracovní výchova                                                  Mgr. Humrová Jana        

Tělesná výchova a Zdraví                                   Bc. Dočekal Michal – chlapci

Bc. Náprstek Tomáš – dívky

 

 

 

                         

 

POKUD KDYKOLIV BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU DOJDE KE ZMĚNĚ OSOBNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ, PROSÍM NAHLÁSIT!

Červen

6.6 Fotografování třídy – cca 40,- Kč/1ks

 

13.6 Školní výlet – Museum čokolády Praha. Žáci se seznámí s historií kakaa, čokolády a cestě kakaa do Evropy,

zúčastní se výroby belgických pralinek, ochutnají různé čokoládové výrobky, sami si vyrobí rozličné

čokoládové produkty. Vybíráme 350,- Kč do konce května.

Sraz 7.40 před školou Na Boku (odjezd 7.45), návrat ke šk. jídelně cca 13.30.

20.6 Exkurse Agra Ledce

28.6 Školní akademie – v tělocvičně školy Na Boku, od 16.00.

29.6 Rozdávání vysvědčení v průběhu 1. hodiny a následně končí vyučování.

 

Vybíráme 750,- Kč na pracovní sešity + ang. časopis na šk. rok 2018/2019

do 20.6.2018!!!!!!!, případný přeplatek bude dán do tř. fondu.

 

Květen

3.5 Anglické divadloThe Decoding Mission. Představení probíhá ve škole.

Vybíráme 50,- Kč, prosím zaplatit do 27.4.2018.

7.5 Ředitelské volno

16.5 Den pro prevenci – Stochov (ukázky techniky a práce různých složek – BESIP, HSZ, Policie ČR). Odjezd v 9.30 od školy, příjezd po 13.00 ke šk. jídelně.

Doprava bude zaplacena z třídního fondu. 1. a 2. vyučovací hodinu probíhá výuka. Vhodné oblečení, akce probíhá venku !

21.5 Projektový den v „Památníku Lidice“. Sraz v 7.55 před školou Na Boku, návrat (a konec výuky) na Smečno (školní jídelna) v cca 12.25.

Vhodné oblečení i na ven, jedná se o pietní místo !!!! Cena (autobus + museum, růžový sad, pietní místa s výkladem)bude zaplacena z tř. fondu.

Duben

30.4 Toulcův dvůr Praha Hostivař – Cesta ke chlebu. Názorný a praktický projekt, jak složitá cesta je k upečení chleba.

Děti se seznámí se základ. obilovinami, vyzkouší mlácení cepy, umelou si vl. mouku a zadělají těsto.

Každé dítě si upeče malý chlebánek.

Sraz v 8.00 u školy Na Boku, návrat ke škole cca ve 14.00.

Sebou pití, jídlo, popř. kapesné, sportovnější oblečení a obuv. Odhlásit oběd !!

Cena 200,- Kč do 31.3.2018 paní tř. učitelce.

 

17.4  třídní konzultace od 16.30 v učebně VII.A

Bylo projednáno a odsouhlaseno následující:

Prezence rodičů

Prospěch, chování žáků

Omlouvání absence – do tří dnů – preference e-mailem

Implementace GDPR

Školní akademie – naše téma Medailové století sportu – role rozdány

Na příští šk. rok bude vybíráno 750,- Kč ( pracovní sešity + ang. časopis), případný přebytek

bude dán do tř. fondu

Školní výlet – Museum čokolády Praha

Stav třídního fondu 0,- Kč (2 roky jsme nepřispívali)

Různé

 

Březen

26.2.-2.3. jarní prázdniny

 

Únor

2.2 pololetní prázdniny

7.2   V  tomto pololetí škola nabízí DOUČOVÁNÍ z těchto předmětů: matematika – každé úterý od 7.05 hod.,

anglický jazyk a přírodopis – každý čtvrtek od 7.00 hod., český jazyk – každý pátek od 7.00 hod.

Doučování je zdarma.

8-9.2 mobilní Planetárium. Cena 60,- Kč (zaplatit do konce ledna).

Doučování je zdarma.

19.2 Proběhlo divadelní představení „Mnoho povyku pro nic“  - W. Shakespeare v MDK Kladno.

Chci, všechny děti pochválit za vzorné chování. Pochvala byla udělena nejen ode mě, ale i od starších

návštěvnic kulturního stánku.

 

Leden

31.1 rozdávání vysvědčení poslední vyučovací hodinu. Vzít si desky na vysvědčení.

29.1 divadelní představení v MDK Kladno – Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare. Cena 90,- Kč (přinést do 24.1.2018 paní třídní učitelce )

+ jízdné Kladno a zpět.

1. a 2. vyučovací hodina ve škole pak odjezd na představení, příjezd cca 14.00 hod k šk. jídelně.

Nutné odhlásit oběd a vhodné oblečení do divadla !!!! ZMĚNA TERMÍNU  NA 19.2.2018.

 

Prosinec

15.12 preventivní program „Zdravá výživa“

20.12 výstava „Putování za betlémskou hvězdou“   (české i světové betlémy, historie, řezbářství)

Vlastivědné Sládečkovo museum Kladno – psací potřeby s sebou!!!

Vstup 30,- Kč. Jízdné Kladno a zpět cca 50 Kč (cena záleží na řidiči, zda poskytne poloviční jízdné).

Sraz – ve třídě, návrat cca 13.20 ke školní jídelně.

21.12 vánoční koncert pro děti i rodiče (tentokrát se uskuteční v tělocvičně; čas bude upřesněn)

22.12 vánoční workshopy + vánoční posezení u stromečku s koledou (hrneček, čaj, lžička, cukr, cukroví), končíme ve 12.25

 

Listopad

 

16.11                 Projektový den – Návykové látky. Přinést si jako vždy psací potřeby, nůžky, lepidlo,

 fixy a obrázky návykových látek. Končíme dle rozvrhu.

 

14.11                 Třídní konzultace ve třídě VII.A od 16.30.

 

Září

 

 

28.9-29.9                   státní svátek, ředitelské volno

 

27.9          Projektový den „Historie města Smečna“ informace, procházka, videoprogram, tvorba plakátu o

městě, kde žiji/chodím do školy.

         Přinést podle možností knihy/časopisy/pohledy/kalendáře atd. symbolizující historii Smečna.

Nezapomenout na psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy.

25.9          návštěva výstavy „Úzkolejná dráha SlanýSmečnov galerii Dobeška ve Slaném. Sraz v 7.50 na zastávce

směr Slaný.

 Návrat na 4. vyučovací hodinu. Doprava placena z třídního fondu. Slušné chování s sebou!!

6.9             výuka dle rozvrhu

 

5.9.            výuka do 12.25 (organizační práce, rozdávání učebnic, vyplňování ŽK)

                   NUTNÉ si přinést zámek s klíčem ke skříňce + náhradní klíč

v podepsané a zalepené obálce, přezůvky, psací potřeby

4.9              1. vyučovací hodina

POUŽÍVANÉ  ZNAČKY  V  EŽK:

A – absence  N – nepracoval – neodevzdal  X – nehodnocen  U – uvolněn