Vítejte v novém školním roce 2017/2018

7.A

 

Tř. učitelka  a vyučující AJ a VkOIng., Bc. Renata Košálová

Kontakt : email: r.rk@volny.cz   telefon: 317 471 403

Konzultační hodiny: v Pá 7.30 – 7.55h (raději po předchozí domluvě)

 

ROZVRH HODIN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

Po

Aj

Nj

M

Čj

Vv

Vv

 

Út

Pp

Čj

Z

Nj

Zi

-

TvZ

St

Čj

M

D

Aj

Pp

VkO

 

Čt

M

Čj

Vol.

Hv

TvZ

TvZ

 

M

Z

Aj

Fy

D

Pv

 

 

Ostatní vyučující

Český jazyk a literatura , Dějepis                    Mgr. Humrová Jana

Německý jazyk                                                       Mgr. Jitka Slavíková

Matematika, Fyzika                                             Mgr. Mrázková Hana

Zeměpis                                                                    Mgr. Lederová Hana

Přírodopis, Hudební výchova                           Ing. Kettner Vítězslav

Výtvarná výchova                                                 Mgr. Frommelová Blanka

Pracovní výchova                                                  Mgr. Humrová Jana        

Tělesná výchova a Zdraví                                   Bc. Dočekal Michal – chlapci

Bc. Náprstek Tomáš – dívky

 

                         

Listopad

 

16.11                 Projektový den – Návykové látky. Přinést si jako vždy psací potřeby, nůžky, lepidlo,

 fixy a obrázky návykových látek. Končíme dle rozvrhu.

 

 

 

14.11                 Třídní konzultace ve třídě VII.A od 16.30.

Září

 

 

28.9-29.9                   státní svátek, ředitelské volno

 

 

27.9          Projektový den „Historie města Smečna“ informace, procházka, videoprogram, tvorba plakátu o

městě, kde žiji/chodím do školy.

         Přinést podle možností knihy/časopisy/pohledy/kalendáře atd. symbolizující historii Smečna.

Nezapomenout na psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy.

 

25.9          návštěva výstavy „Úzkolejná dráha SlanýSmečnov galerii Dobeška ve Slaném. Sraz v 7.50 na zastávce

směr Slaný.

 Návrat na 4. vyučovací hodinu. Doprava placena z třídního fondu. Slušné chování s sebou!!

 

 

6.9             výuka dle rozvrhu

 

 

5.9.            výuka do 12.25 (organizační práce, rozdávání učebnic, vyplňování ŽK)

                   NUTNÉ si přinést zámek s klíčem ke skříňce + náhradní klíč

v podepsané a zalepené obálce, přezůvky, psací potřeby

 

 

4.9              1. vyučovací hodina

 

 

 

POUŽÍVANÉ  ZNAČKY  V  EŽK:

A – absence  N – nepracoval – neodevzdal  X – nehodnocen  U – uvolněn