7. třída


školní rok 2018/2019

 

3.9.  se sejdeme pouze na první vyučovací hodinu a to v nové třídě, vedle sborovny ( učebna bývalé deváté třídy), do 8.40 hod.
4.9. výuka bude do 12.30 hod.

od 5.9. výuka již dle nového rozvrhu.

 

Seznam pomůcek je od června umístěn na hlavní stránce školy, případně u hlavního vchodu školy.

 

 

 

ROZVRH HODIN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

M

NJ

Z

D

VKO

 

ÚT

ČJ

ZI/TV

M

AJ/AJ

 

TV

ST

AJ/AJ

ČJ

Z

VV

VV

 

ČT

ČJ

ZI/TV

M

D

TV

TV

 

AJ/AJ

M

F

NJ/NJ

VOL

HV

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Hana Lederová

Kontakt e-mailem: zssmecno.lederova@seznam.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Telefon: 606 633 929

 

Naši učitelé:

Český jazyk: Mgr. Humrová

Anglický jazyk:    Ing. Bc. Košálová Renata, Bc. Naděžda Kolmanová

Německý jazyk: Mgr. Jitka Slavíková, Mgr. Daniela Plechatá

Výchova k občanství:   Mgr. Jana Humrová

Dějepis:    Mgr. Jana Humrová

Matematika:   Ing. Hana Mrázková

Fyzika:   Ing. Hana Mrázková

Základy informatiky:  Bc. Dočekal Michal, Mgr. Hana Lederová

Přírodopis:    Mgr. Hana Lederová

Zeměpis:     Mgr. Hana Lederová

Výtvarná výchova:   Mgr. Blanka Frömmelová

Hudební výchova:  Ing. Vítězslav Kettner

Tělesná výchova a zdraví:  Bc. Michal Dočekal,  Bc. Tomáš Náprstek
Volitelné předměty: Bc. Naděžda Kolmanová, Bc. Michal Dočekal

 

https://img27.rajce.idnes.cz/d2701/15/15451/15451089_e544e9bb9ceecb89e7b047018c883d14/images/IMG_20180621_134204.jpg?ver=0

 

 

Na rajčeti jsou doplněny fotky z minulého školního roku!

Odkaz je: http://fototridasmecno.rajce.idnes.cz/