6. třída


školní rok 2017/2018

 

ROZVRH HODIN

 

1

2

3

4

5

6

PO

Čj

M

M/M

Z

D

ÚT

D

Fy

Aj / Aj

Aj / Aj

Čj

 

ST

Aj / Aj

M

Pv / Zi

Vko

Fy

 

ČT

Čj

Hv

M

Z

Vv

Vv

Zi / Pv

Čj

Čj / Čj

Tv

Tv

 

Třídní učitelka: Mgr. Hana Lederová

Kontakt e-mailem: zssmecno.lederova@seznam.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Telefon: 606 633 929

 

Naši učitelé:

Český jazyk: Mgr. Karel Musch,  Mgr. Blanka Frömmeová

Anglický jazyk:    Ing. Bc. Košálová Renata, Bc. Naděžda Kolmanová

Výchova k občanství:   Mgr. Jana Humrová

Dějepis:    Mgr. Jana Humrová

Matematika:   Mgr. Veronika Pulcová, Ing. Hana Mrázková

Fyzika:   Ing. Hana Mrázková

Základy informatiky:    Ing.  Vítězslav Kettner

Přírodopis:    Mgr. Hana Lederová

Zeměpis:     Mgr. Hana Lederová

Praovní činnosti:  Mgr. Blanka Frömmelová, Bc. Michal Dočekal

Výtvarná výchova:   Mgr. Blanka Frömmelová

Hudební výchova:  Ing. Vítězslav Kettner

Tělesná výchova a zdraví:  Bc. Michal Dočekal,  Bc. Tomáš Náprstek

 

______________________________________________________________________________________________________

 

24.11. 2017 – výlet do Technického muzea v Praze.

 Na tuto akci vybíráme  140,- . ( 50,- vstup, 90,- autobus).

 Prosím o zaplacení celé částky nejpozději do 16.11.2017.

 

 

Děti již mají od pondělí zapsáno v ŽK:
!! 14.11  v 16:30 se konají třídní schůzky !!
V uvedený
čas se sejdeme všichni společně ve třídě a 15-20 minut věnujeme všeobecným informacím.
Poté již bude schůzka probíhat formou individuálních konzultací a budou vám k dispozici i učitelé ostatních předmětů.

Dále prosím o zaplacení  příspěvku SRPDŠ  pro školní rok 2017/2018 ve výši  250,- Kč do konce listopadu.

 

Informace k přespání ve škole:

Sraz: 3.11  v  17:00 před vchodem do školy.

Děti si přinesou: spacák, karimatku, teplé oblečení na spaní, hygienické potřeby, hrníček na snídani, pití, večeři, snídani (nejlépe buchtu, koláče,….děti mohou vzít více kousků na ochutnání i pro spolužáky. Pokud něco zbyde, nechám to přes neděli ve škole v lednici a budou to mít děti v pondělí ke snídani).

PROSÍM NEDÁVEJTE  DĚTEM MOBILY ANI TABLETY !!!!! Chci aby si spolu hrály jako kolektiv, a ne aby seděly odděleně ve skupinkách nad mobily. Vhodné nejsou ani jiné cenné věci, škola za ně během této akce NERUČÍ !!!!

Co nás čeká: sportovní aktivity a volná zábava v tělocvičně, společenské hry, večeře, promítání filmu, stezka odvahy, příprava ke spaní a možná i ten spánek J

Konec akce:  4.11 v 9:00

 

 

Minulý týden si žáci tajným hlasováním zvolili zástupce třídy do školního parlamentu.

Za děvčata byla zvolena Míša Svobodová, za chlapce byl zvolen Honzík Donda.

 

Co nás čeká:

 

3.11. 2017 – dobrovolná třídní akce – přespání ve škole.
Program bude  upřesněn.


____________________________________________________________________________________________________

 

Organizace školního roku 2017/2018

Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
První pololetí bude ukončeno v
úterý 31. ledna 2018.

Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek  27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí  úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne  ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
2. února 2018.

Jarní prázdniny jsou stanoveny podle sídla školy na  
20.2 – 26.2.2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března  a pátek 30. března 2018.

Ředitelská volna budou v pátek 27.9.2017 a v
pondělí 7. května 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od  pondělí  1.července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne pondělí 3. září 2017.