4. třída  

šk.rok 2017/18

ROZVRH HODIN

 Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: garfield03

7.55 - 8.40

8.50 - 9.35

9.50 - 10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

12.35-13.20

13.30-14.15

 

Pondělí

Čj

M

VV

VV

VL

 

ČJ

 

Úterý

Čj

HV

M

PLAVÁNÍ

 

 

 

Středa

M

AJ

ČJ

PV

TVZ

 

 

 

Čtvrtek

ČJ

AJ

AJ

ČJ

 

 

Pátek

ČJ

M

VL

M

 

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Pulcová

Kontakt e-mailem: 5smecno@seznam.cz

Konzultační hodiny: ve čtvrtek od 7:10 do 7:35 po domluvě

Telefon: 317 471 403

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.2.2018

týdenní plán 25tyden.jpg

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.2.2018

Nabídka vyučujících AJ:  divadelní představení A silly bear

                                               21.2.2018 DK Hutník v Kladně

                                               126,- Kč (vstupné + doprava)

                                               odjezd od školy v 7:45 h (ped.doprovod V.Pulcová, L.Kindlová)

 

S sebou jen penál a ŽK (+batůžek se svačinou).

Od 4.vyuč.hodiny pokračuje výuka – PV, TVZ (oblečení a boty do tělocvičny mají děti ve skřínkách?).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VE ŠKOLE SE OBJEVILY VŠI. PROSÍM PROHLÉDNĚTE DĚTEM HLAVY.

 

14.2.2018

MOC DĚKUJEME všem rodičům, kteří pomohli dětem sehnat a odvézt starý papír. Do školní soutěže se zapojila sice jen polovina naší třídy, ale i tak náš starý papír tvořil téměř pětinu papíru sebraného celou školou.  Nejpilnější sběrače odměnila paní ředitelka osobně, ale rozhodně třídě jako celku pomohly i drobné tříkilové balíčky, které děti přinesly samy.

Část výtěžku bude věnována na charitativní účely (podle rozhodnutí školního parlamentu) a část bude použita pro potřeby žáků školy.

týdenní plán  24tyden.jpg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.2.2018

týdenní plán 23tyden.jpg

Mimočítanková četba na 2.pololetí: ve třídě jsme probrali, kdo čte jakou knihu a při prvním čtení po jarních prázdninách (pondělí 5.3.2018) zhodnotíme, jaký jsme udělali pokrok. Děti si přinesou „čtenářský zápisník“ a svoji rozečtenou nebo dočtenou knihu.

Do zápisníku si děti do 5.3.2018 napíší název knihy, autora, popř. ilustrátora, číslo stránky, na kterou ve své četbě za měsíc došly, a stručně zapíší „o čem to bylo“ (2-10 vět).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30.1.2018

8.2.2018 – mobilní planetárium: program Neuvěřitelný vesmír (60,-Kč).

 

Děti dostaly do žákovské knížky informaci o možnosti doučování

(nabídnuto vedením školy dne 22.1.2018,

nalepeno do ŽK 24.1.2018,

doučování poběží od 1.2.2018),

měly za úkol nechat to doma podepsat (opakovaně připomínáno).

K dnešnímu dni mi chybí podpis a vyjádření rodičů  od 11 žáků (+dalších 5 je ve stavu nemocných). Svědčí to o tom, že si téměř polovina dětí neplní své povinnosti, ale také o tom, že mnozí rodiče nevyžadují ŽK k nahlédnutí alespoň 1x týdně.

 

týdenní plán    22tyden.jpg

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

23.1.2018

Od 5.2.2018 dochází ke změnám v rozvrhu 3. a 4. třídy. Každý den budeme končit ve 12:25h, ale v pondělí nám přibyde jedna hodina odpolední výuky.

Výuka TVZ bude rozdělena na 1 vyuč.jednotku plavání v bazénu (+ přeprava busem) a 1 vyuč. jednotku cvičení v tělocvičně.

Textové pole: Děti, které navštěvují školní družinu,  a děti, 
které chodí do školní jídelny, 
budou odcházet do jídelny v doprovodu svých vychovatelek 
a stejně tak se budou i vracet včas na odpolední výuku. 
Vchod do budovy bude odemčen od 13:20h, sedmá vyučovací hodina začíná ve 13:30h a končí ve 14:15h.

 

týdenní plán 21tyden.jpg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.1.2018

týdenní plán 20tyden.jpg

 

Máme za sebou čtvrletní písemné práce z ČJ a MAT, výsledky byly uspokojivé:

ČJ – DIKTÁT : průměr za třídu 3,10 (ze 30 prací bylo 6 jedniček, 7 dvojek)

ČJ- GRAMATIKA: průměr za třídu 2,33 (ze 30 prací bylo 9 jedniček, 10 dvojek)

MAT : průměr za třídu 2,45 (z 31 prací bylo 7 jedniček, 11 dvojek)

Písemné práce dětem domů půjčit nemohu (nesmí se ztratit, budou se archivovat), ale mám je zde připraveny k nahlédnutí pro případné zájemce z řad rodičů.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.1.2018

týdenní plán 19tyden.jpg

Čtvrtletní kontrolní práce z ČJ - pravopis i/y (vyjm.slova + zakončení tvarů podstatných jmen rodu středního a ženského podle vzorů), stavba slova (předpona, kořen, příponová část), pravopis skupin bě/bje, vě/vje, samozřejmostí je znalost pádových otázek (určování pádu podstatných jmen). Termín 16.1.2018.

Čtvrtletní kontrolní práce z MAT – grafické znázornění základních zlomků, obvod a obsah útvarů ve čtvercové síti, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení a  porovnávání čísel v číselném oboru 0 – 10 000, shodnost úseček, úhlopříčky. Termín 17.1.2018.

Z naukových předmětů se žádná velká kontrolní práce nechystá, průběžně zkoušíme a hodnotíme samostatnou práci, práci s vlastními zápisky, minitesty, skupinovou práci,  aktivitu v hodinách i domácí přípravu (zadání z týdenních plánů, dobrovolné domácí úkoly, aktuality k probíranému tématu).

 

Po uzavření klasifikace za 1.pololetí si zasloužíme odměnu:

26.1.2018 – navšívíme pohádkové představení divadla Lampion   „PREVÍTOVI“    plakat_a2_web_2.pdf 

Na vstupné a dopravu vybíráme 100,-Kč.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22.12.2017

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE

 přeje 4.třída, Veronika Pulcová a Lucie Kindlová

(Děkujeme za všechna přání a dárečky – moc to potěšilo J)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.12.2017

týdenní plán 14tyden.jpg

 

Děkujeme za pomoc při výzdobě naší třídy:

Sněhuláka přinesla a na čestné místo usadila Barča Tůmová – prý má moc šikovnou babičku.

Velký dík za živý vánoční stromeček od paní Vicencové. Děti zdobí a zdobí a zdobí…

Děkuji i paní Loskotové za velké balení kancelářských papírů.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.12.2017

Ve čtvrtek 14.12.2017 přírodovědná vycházka (10:45-11:25h). Potřebujeme teplé sportovní oblečení, krmení pro volně žijící zvířata a ptactvo – vánoční nadílka pro zvířátka.

21. 12.2017  jedeme do kina na Stochov. Na vstupné a dopravu vybíráme 100 Kč. Sejdeme se ráno ve třídě, kde budeme potřebovat pouze penál.

Odjezd po 1.vyuč.hodině. Konec výuky ve 12:25 h.

 

21.12.2017   Vánoční výchovný koncert v budově školy – tělocvična v ulici Školská 284 (od 16:00 h.).

 

22. 12.2017  předvánoční  škola – přineseme si penál, hrneček na čaj (kdo sladí, tak i lžičku!) a pokud máme doma napečeno, poprosíme maminku o pár kousků cukroví na společnou ochutnávku ve třídě. Konec výuky v 11:30 h.

Třída si odhlasovala nadělování dárků formou losování, tzn. každý si vylosoval nějakého spolužáka, pro kterého zajistí malý dárek (do 100,-Kč). Od pondělí bude ve třídě umístěna „ježíškova krabice“ na přinesené dárky (aby to někdo na poslední chvíli nezapomněl doma).

 

týdenní plán   13tyden.jpg    přírodověda (stopy ve sněhu)  prirodoveda.jpg

Prosím o dohled nad přípravou na naukové předměty. Vlastivědné opakování na téma sousední státy ČR zadáno

v týdenním plánu č.12 , výsledky jsou  neuspokojivé.    Takto vypadal test:

1) Hlavní městem Slovenska je…………………………………

2) Západním sousedem ČR je ……………………………

3) Slovensko   JE      NENÍ   vnitrozemským státem.

4) V Rakousku je úředním jazykem ……………………….

5) Všechny sousední státy ČR   JSOU      NEJSOU  členy Evropské unie.

 

1) Hlavní městem Polska je…………………………………

2) V Rakousku je úředním jazykem ……………………….

3) Německo   JE      NENÍ   vnitrozemským státem.

4) Východním sousedem ČR je ……………………………

5) Všechny sousední státy ČR   JSOU      NEJSOU  členy Evropské unie.

 

Orientační přehled učiva do konce školního roku:

MAT – počítáme s tisíci a desetitisíci  (sčítání, odčítání, porovnávání, číselná osa, násobení, dělení)

ČJ – vzory podstatných jmen rodu středního a rodu ženského (s povidly : povidlo, bez povidla je jako město, bez města = s městy, proto píšu s povidlyY,

na nebi : nebe bez nebe jako moře, bez moře = na moři, na nebi  

u Vltavy : Vltava, bez Vltavy je jako žena, bez ženy, u ženy proto u Vltavy píšu s Y,

v cibuli : cibule, bez cibule je jako růže, bez růže = v růži, proto v cibuli)

VL – mapa Evropy, orientačně státy, povrch, vodstvo, samozřejmostí jsou světové strany

– živá příroda v zimě, základní třídění živočichů, pozorujeme počasí

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

27.11.2017

týdenní plán 12tyden.jpg

prac.list MAT1  mat1.docx , živá příroda př_infotabule.pdf, prac.list Př př 1.docx

V pátek 1.12.2017 předvánoční dílničky Tvoříme s Ostrovem – 50,-Kč na materiál (malba na sklo).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

23.11.2017

Vážení rodiče,

dnes posílám po dětech ještě další informace k plaveckému výcviku, které jsem obdržela od plavecké školy Medúza.

Před zahájením povinného plaveckého výcviku (tj.do 6.2.2018) bychom měli mít ode všech dětí vámi podepsané

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte     anebo   lékařský posudek (ten samý, jako se používá pro tábor či školu v přírodě).

Formulář Čestné prohlášení  jsem dnes dala všem  dětem do ŽK, ale pro všechny případy ho zde nechávám ke stažení

stejně jako formulář pro potvrzení od doktora (pokud byste se ho rozhodli použít namísto vašeho čestného prohlášení).

 

čestné prohlášení.docx  NEBO  potvrzeni2_lekar.doc

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.11.2017

Na návštěvě u hasičů ve Slaném jsme si zopakovali bezpečnostní pravidla pro domácnost i všechny linky pro tísňová volání.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20.11.2017

týdenní plán 11tyden.jpg

 

PŘIPOMÍNÁM termín 22.11.2017 – hasiči Slaný. Sraz v 7:50 h  u autobusové zastávky ve Smečně na náměstí (u Coopu).

 

 

 

 

Ve čtvrtek 16.11.2017 jsme se zaměřili na prevenci požívání návykových látek. Všechny aktivity probíhaly ve třídě v rámci projektového dne.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.11.2017

Třídní schůzky 14.11.2017 (22 přítomných + tř.uč.)

1) informace o práci se třídou, organizaci výuky, změnách v rozvrhu

    - pozdní příchody, školní řád VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY V 7:35h, ŽÁCI VE TŘÍDĚ V 7:50h

    - kázeň,  samostatnost

    - pochvala rodičů za přímou komunikaci v případě potřeby (zopakovat kontakty)

2) plavecký výcvik ve 2.pololetí  6.2. – 26.6.2018 (každé úterý cca 4.vyuč.h.)

     - potvrzení od lékaře, ofocené obecné informace – podrobnosti zjišťuje tř.uč. přímo u plavecké školy Medúza

3) informace o učivu

Celkový prospěch třídy (čtvrtletní práce k nahlédnutí)

ČJ – opakování pravopis i/y po obojetných souhláskách, stavba slova, časování sloves,  skloňování podst.jmen   (pádové otázky), slovní druhy, nově nás čeká třídění podstatných jmen podle vzoru (zatím jen rod střední).

     - domácí četba

MAT – základní matematické operace v oboru do 1000, základní pojmy z geometrie. Problémy s odečítáním   na pravítku. Nově algoritmus písemného dělení.

Př – zkoumání neživé přírody, koloběh vody, vlastnosti vody

Vl – nově Evropa (téma EU a globalizace stáhnuto na minimum), čtení mapy.

Domácí příprava na naukové předměty – projít zápisky v sešitech.

Dobrovolné domácí úkoly.

4) plánované akce: 22.11. hasiči Slaný, 1.12. kreativní dílna – malba na sklo,

    21.12. vánoční koncert (tělocvična), 21.12. dopoledne kino Stochov, divadlo Kladno (leden /únor).

5) členství ve spolku rodičů a přátel dětí a školy (stanovy, přihláška)

6) přednášky pro rodiče (nabídka témat ) zájem nezjištěn - NĚKDO SI TEN PAPÍR ODNESL S SEBOU DOMŮ…

7) podněty ze strany rodičů:

nespokojenost s doporučeními plavecké školy Medúza - NEpoužívání plaveckých brýlí - tř.uč. pouze předává informaci, pokusí se zjistit podrobnosti přímo u plavecké školy Medúza

nespokojenost s učebnicemi nakl.FRAUS Složitá zadání úkolů.

                                                                       V naukových předmětech chybí shrnutí (doposud bylo kompenzováno tím,

    že mají od tř. uč. vytištěnou doplňovačku se shrnutím celé kapitoly – 

   - nalepeno v sešitě slouží jako podklad pro přípravu na zkuš.testy)

nespokojenost s objemem a náročností domácích úkolů – z diskuse mezi rodiči vyplynulo, že někteří  rodiče nestíhají pomáhat dětem s domácí přípravou, ale jiní jsou naopak spokojeni, ať už jejich děti pracují samostatně anebo nikoliv. Tř.uč po zvážení všech argumentů upraví zadání v týdenních plánech pro následující týdny takto:  objeví se max. 5 povinných písemných zadání, ostatní zařadíme jako nepovinné. Povinná zadání nebudou vycházet z učebnic FRAUS, ale většinou půjde o  pracovní  listy s jednoznačnými pokyny (drill v MAT i ČJ).

 

6) individuální konzultace

 

Zapsal / zapsala: Veronika Pulcová, tř.uč.           

Za  zúčastněné rodiče přečetl, zkontroloval a doplnil pan Pavel Černý

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

14.11.2017

Týdenní plán 10tyden.jpg

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.11.2017

 

Pomůcky na PV:  v pondělí 13.11. budeme potřebovat opět jehlu a nit   (jednobarevnou látku cca 20 x 20 cm – jen ten, kdo má doma).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.11.2017

Týdenní plán  9tyden.jpg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.11.2017

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na třídní schůzky, které se konají dne 14.11.2017 od 16:30h v učebně 4. třídy.

 

Čtvrtletní práce z MAT se píše ve středu 8.11.2017.

Čtvrtletní práce z ČJ se píše v úterý 7.11.2017.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31.10.2017

Týdenní plán   8tyden.jpg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24.10.2017

 

Pracovní vyučování – pomůcky:

PV 30.10. potřebujeme klacík nebo nějaký dřevěný hranolek na namotávání provázku (délka 10-15 cm)

PV 6.11. a 13.11.– potřebujeme knoflík, jehlu a nit (raději silnější jehlu s větším ouškem, ať se dětem dobře navléká). Případně i kousek jednobarevné látky (10x20cm) – jen kdo má náhodou doma.

 

 

Množí se dotazy, co znamenají značky v elektronické ŽK, pokud tam nejsou přímo klasifikační stupně 1-5.

Prosím, rozklikněte ikonku  i  v pravém horním rohu obrazovky, objeví se vysvětlivky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy jsou známky do systému zadávány zpětně a objeví se ! za známkou a označení podezřelé datum. Nemá to žádný vliv na hodnotu/váhu známky.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23.10.2017

Týdenní plán 7tyden.jpg

 

ZMĚNA DATA!!  Ve středu 22.11.2017 se pojedeme podívat k hasičům do Slaného. Sraz v 7.50h na autobusové zastávce ve Smečně, na chodníku u obchodu COOP (s sebou pouze batůžek se svačinou). Návrat v cca 10.45h, výuka pokračuje tělocvikem (obuv a sportovní oblečení by měly mít děti v šatní skříňce). Vybíráme 16,-Kč na autobus.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20.10.2017

 

Nutná pravidelná příprava na hodinu vlastivědy a přírodovědy:

Z výsledků orientačního zkoušení naukových předmětů (Vl a Př) je zřejmé, že se některé děti ještě nezačaly vůbec učit. Není možné, aby po měsíci práce s učebnicí, sešitem a mapou nedokázaly vysvětlit, že zkratka m n.m. na mapě označuje nadmořskou výšku! Nebo nevědět, že každá mapa by měla mít své měřítko a legendu.

Apeluji proto i na rodiče, aby s dětmi alespoň 1x týdně otevřeli sešity a nechali děti přečíst, co tam mají zapsáno. Pochopitelně je možno čerpat i z učebnice, kde je vše vysvětleno velmi podrobně (do minitestů bohatě dostačuje příprava podle sešitů). Nemyslím, že by bylo potřeba strávit nad učením 3 hodiny denně, ale mělo by jít o pravidelné krátké shrnutí a  osvěžení pojmů (prostě stačí přečíst).

 

Mimočítanková četba:

Děti si měly vybrat knihu dle vlastního výběru, přečíst ji a příležitostně přinést do školy  - knihu si představíme, případně si kousek přečteme a žáček může odejít s jedničkou. K dnešnímu dni jsme tu měli pouze dvě knihy. Stihneme to do konce 1.čtvrtletí? Do 20.listopadu to stihnout musíme. A do konce prvního pololetí stihneme i druhou knížku.

 

19.10.2017

 

Týdenní plán 6tyden.jpg

 

Dětem bylo dnes znovu vysvětleno, že do školy je potřeba chodit včas. Na hodinu nám zvoní v 7.55h, žáci by měli být ve třídě řádně připraveni na výuku v 7.50h. Není možné, aby přicházeli do třídy až se zvoněním nebo dokonce ještě později. Než se všichni opozdilci usadí a vyndají si věci z aktovek, šoupají židlemi, povídají si se sousedy a mnohdy i zbytečně propadají panice, že si něco zapomněli – prostě jen nemají čas se podívat pořádně do svých věcí a v klidu si to připravit na výuku.

Prosím tedy rodiče o respektování školního řádu čl. V. Chování žáků, bod 18. Žáci přicházejí do školy 15 minut před zahájením vyučování řádně upraveni. Přezouvají se v šatně a odcházejí do třídy 10 minut před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování a připravují se na vyučování.

 

Škola se otevírá v 7:35h.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.10.2017

Týdenní plán – 5.týden

 

27.9.2017

Projektový den na téma Historie kolem nás

Z donesených materiálů jsme si vybrali takové obrázky Smečna, u nichž jsme bezpečně poznali, o jakou budovu se jedná, a při procházce městem jsme tyto objekty vyhledali, zjistili o nich pár zajímavostí a nakonec pořídili jejich fotografie pro porovnání.

Hledali jsme v chytrých knihách i na internetu časové údaje, které by nám pomohly vykreslit historii Smečna na časové ose. A povedlo se! Výsledkem je časová osa počínající rokem 1252-první zmínky o obci Smečno ve starých kronikách (před tímto datem je to pro nás „hluboká minulost“).  Osa je zakončena dnešním dnem 27.9.2017, který bude již zítra také jen minulostí. Budoucnost jsme si označili jako „světlé zítřky“, protože máme velká očekávání J.  Časovou osu jsme postupně doplňovali fotografiemi a obrázky znázorňujícími Smečno v určitých časových obdobích.

Děkujeme všem ochotným rodičům a prarodičům za zapůjčené či darované fotografie a informační materiály.

VerPUL & čtvrťáčci

 

     

 

 

 

Týdenní plán (tentokrát je vlastně dvoutýdenní – odevzdáváme a správnost si kontrolujeme až 9.10.2017)    3_4tyden.jpg

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21.9.2017

Materiály k projektovému dni noste prosím již od pondělí.

Vítány jsou jakékoliv knihy pojednávající o Smečně, obrazové publikace, pohádkové příběhy (O drakovi ze Smečna), starší fotografie či obrazy, které možná najdete na půdě.

Pokud děti začínají pracovat s počítačem, mohou vyhledat některé info na internetu – rodičům děkuji za dohled a trpělivost.

Ve středu 27.9.2017  pak budeme potřebovat jen vybavený penál (nůžky, lepidlo!!) a pohodlné oblečení na procházku po Smečně.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18.9.2017

 

Týdenní plán     2tyden.png

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.9.2017

 

PROJEKTOVÝ DEN  „Historie města Smečna“  27.9.2017

STÁTNÍ SVÁTEK   28.9.2017

ŘEDITELSKÉ VOLNO    29.9.2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Na třídní schůzce rodičů 12.9.2017 bylo sděleno a prodiskutováno následující:

1)      Omlouvání žáka z výuky – do tří dnů telefonicky, emailem či osobně. Omluvenka v ŽK by měla být zapsána již při příchodu dítěte zpět do školy.

2)      Informace o půlení početné třídy na výuku TVZ, AJ, ČJ a M, informace o dalších vyučujících a asistentce.

3)      Zamykání šatních skříněk, možnost zakoupit si jídlo ve školním krámku v 1. patře (pouze o velké přestávce).

4)      Nabídka kroužků (od října):

AJ Cambridge – pondělí a úterý (Ing.Bc.Renata Košálová/Bc.Naďa Kolmanová)

Čtenářský klub – úterý  13:30-15:00 (Mgr.Petra Erlebachová) – zahajuje již příští týden

Pěvecký kroužek – středa 13:30-14:30 (Mgr.Petra Erlebachová)

Logika a matematika hrou – čtvrtek 13:30-14:30  (Mgr.Daniela Plechatá)

 

5)      Do třídního fondu pro tento rok odsouhlasena částka 250,-Kč (do konce října?).

6)      Příspěvek SRPDŠ pro školní rok 2017/2018 ve výši 250,-Kč.

7)      Výuka plavání ve 2. pololetí (zdravotní posudek zajistit nejpozději v lednu 2018, počítat s tím, že budeme připlácet menší obnos na dopravu k bazénu).

8)      Většina rodičů projevila zájem o školu v přírodě, ale pouze za předpokladu, že nepůjde o služby CK Starline (špatné zkušenosti z června 2017). Nabídka Vaňkova mlýna za 3050,-Kč zamítnuta. Dotaz na možnost 7 denního pobytu v přírodě.

9)      Projekt Ovoce do škol (každé úterý) a Mléko do škol (každou středu).

10)  Mimočítanková četba, plánovaná návštěva knihovny ve Smečně – podmínky mimočítankové četby budou upřesněny po čtvrteční hodině čtení.

11)  Informace o učivu (vyjm.slova, násobilka!), informace o organizaci samostatné práce žáků podle týdenních plánů (důraz na možnost volby, odpadnou nám snad poznámky za zapomínání klasických domácích úkolů).

12)  Sběr papíru probíhá opět celoročně.

13)  Dotaz na kódy k el.žákovským knížkám  - ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ JAKO VLONI, nově příchozím žákům zajistím do konce týdne.

 

Děkuji rodičům za hojnou účast (přítomno bylo 26 rodičů) a vzájemnou spolupráci. Přeji pevné nervy i zachování smyslu pro humor. VerPUL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

12.9.2017

Týdenní plán 1tyden.pdf

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.9.2017

Seznam pomůcek pro 4.ročník  pomucky_4rocnik .pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.9.2017

 

Vážení rodiče a milí žáci,

školní rok 2017/2018 zahájíme 4. 9. 2017 v 7.55 h. 

Učebna 4. ročníku je v přízemí školy, vchod z ulice Školská (stejně tak jako se vchází do mateřské školy). Konec výuky v cca 9 h.

Textové pole: Učebna 4.třídy přízemí první dveře vpravo

Úterý 5. 9. 2017  konec výuky v 11:30 h. Budeme si rozdávat učebnice, pracovní sešity, projdeme se po budově školy a řekneme si vše potřebné, aby se nám ve třídě dobře pracovalo. Děti budou potřebovat přezůvky, penál, svačinu a mohou si již přinést i zámeček na šatní skříňku, sešity a pomůcky podle seznamu.

Od středy 6. 9. 2017 se učíme podle rozvrhu.

V úterý 12. 9. 2017 od 16:3o h. se koná informativní třídní schůzka v učebně 4. ročníku. Zápis z třídní schůzky (podstatné informace) se pak objeví i zde, na stránkách třídy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………