ř

 HODNĚ ÚSPĚCHŮ po celý školní rok 2018/2019!!!               3.A       

 

ROZVRH HODIN ve 3. třídě:

7,55 -8,40

8,50-9,35

9,50-10,35

10,45-11,30

11,40-12,25

PONDĚLÍ

ČJ

M

ČJ

TV

TV

ÚTERÝ

AJ

AJ

M

ČJ

  PRV

STŘEDA

ČJ

M

PRV

ČJ

   HV

ČTVRTEK

ČJ

M

AJ

ČJ

PÁTEK

ČJ

M

PRV

VV

   VV

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVÁNÍ denně začíná v 7,55

KONZULTACE – každé pondělí 7,10 – 7,35 – pokud potřebujete situaci řešit osobně. Můžete i telefonicky nebo e-mailem.

VYUČUJÍCÍ:   Mgr. Jana Jupová – třídní učitelka                   

                       Mgr. Petra Erlebachová – Hv

                             Ing.           Renata Košálová - Aj

                         Šárka Rohanová – vychovatelka ŠD – kontakt 727 948 961

                         Pí. Stoklasová – sběr - 775 657 721

KONTAKT317 471 405

TŘÍDNÍ FOTKY

https://quanta.rajce.idnes.cz/

NOVÉ INFORMACE na stránkách třídy sledujte pravidelně, budou doplňovány.

POTVRZENÍ od lékaře z důvodu omezení nějaké fyzické činnosti, od logopeda, psychologa a další, prosím nezapomeňte včas dodat.

MALÝ NOTÝSEK můžete využívat pro účely třídy i družiny.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – EŽK:

– absence, žák chyb

N – nehodnocen, nedokončil, nevypracoval, neuspěl

 

ŘÍJEN

PŘECHÁZÍME NA NOVÉ STRÁNKY, NOVÉ INFORMACE ČTĚTE NA:

https://zs-smecno.webnode.cz/

DĚKUJEME za odevzdaný SBĚR PAPÍRU: Běle /17 kg/, Fandovi /35 kg/ a za bonbóny Běle. Áje a Zuzce.

 

DĚKUJEME Fandovi za zapůjčení knih o Praze.

 

Nabídka školy v přírodě: CK Starline, středisko Orlík, konec května, pondělí – pátek, přibližná cena 3 500Kč / včetně dopravy/

Zájem potvrdilo 11 rodičů z počtu 22.

 

17.10. divadlo Lampion: představení Šťastný princ: představení – 50 Kč, dílna 30 Kč, doprava……?

 

25. 10. Jedeme do Kladna do knihovny, vezmeme si batůžek, penál, svačinu a pití.

 

 

 

Týdenní plán   15.10. – 21.10 2018

 

Předmět:  

Probírané učivo ve škole:

 

Úkol:

kontrola

Český jazyk

Stavba souvětí – str. 19

Opakování s vílou č. 2

str. 20 - 21

P

ČJ- PS - str.20/cv. 1

 

Párové souhlásky

D

ČJ – 6. pracovní list

 

Matematika

Násobení a dělení 6

str. 21 - 22

P

M- PS - str. 22, cv. 1

 

Procvičování násobení 5

D

M - 6. pracovní list

 

Čtení

Lesem, vřesem - čítanka

str. 24 - 27

P

PL – Výlet balónem

 

Prvouka

Praha str. 16

D

Co vím, kde jsem byl – ústně

 

 

 

Týdenní plán   8.10.-14.10.2018

 

Předmět:  

Probírané učivo ve škole:

 

Úkol:

kontrola

Český jazyk

Souvětí, určování vět v souvětí, spojování vět str.17-18

 

P

ČJ/PS str.18/cv.3

 

Tvrdé a měkké souhl.

D

ČJ - 5. pracovní list

 

Matematika

Slovní úlohy, počítání s čísly 1,0 str.16,20

P

M/PS str.20/ cv. 7 a 8

 

 

Procvičování: +. - do 100

D

M - 5. pracovní list

 

Čtení

Mravenci str. 22-23

P

Pracovní list-čtení s porozuměním

 

Prvouka

Naše vlast 13-15

P

PS – str. 15 připravit pouze ÚSTNĚ odpovědi na test

 

P – povinné / D- dobrovolné

 

 

Týdenní plán   1.10. – 7.10 2018                                   Jméno:

 

Předmět:  

Probírané učivo ve škole:

 

Úkol:

kontrola

Český jazyk

Opakování s vílou č.1

Stavba věty jednoduché

str. 14-15, 16

 

P

ČJ- PS - str.16/cv. 4

 

Párové souhlásky

D

ČJ - 4. pracovní list

 

Matematika

Násobení 3 a 4

str. 13-15, 17-19

P

M- PS - str. 18/ cv. 1

 

Procvičování násobení 5

D

M - 4. pracovní list

 

Čtení

Lesem, vřesem

str. 18-27

P

Vyhledat a do sešitu zapsat JINÉ 2 hádanky na téma PŘÍRODA

 

Prvouka

Mapy a co z nich vyčteme

 str. 12

D

PS – str.12/ cv.3 – připravit ústně

 

P – povinné / D- dobrovolné

 

 

 

ZÁŘÍ 2018

Týdenní plán   24.9.-29.9.2018

Jméno:

Předmět:  

Probírané učivo ve škole:

 

Úkol:

kontrola

Český jazyk

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova str.12-13

 

P

ČJ –Ps. str.13 cv. 9

 

Párové souhlásky

D

ČJ - 3. pracovní list

 

Matematika

Násobení 2,5 a 10,

Str.7-8,9-10

P

M- Ps .str. 10 cv. 4 a 5

 

Procvičování násobení 5

D

M - 3. pracovní list

 

Čtení

O škole jen vesele, str. 9-17

P

Koblížek – pracovní list

(čtení s porozuměním)

 

Prvouka

Krajina v okolí domova,

str.10-11

D

Ps.str 10 . v oranžovém rámečku úkol č. 2.

 

P – povinné / D- dobrovolné

 

Týdenní plán   17.9.-23.9.2018

Jméno:

 

Předmět:

Probírané učivo ve škole:

 

Úkol:

kontrola

Český jazyk

Opakování: Měkké a tvrdé souhlásky, psaní i/y, str. 10-11

 

P

ČJ/PS str.11/cv.10

 

Slovo- slabika

D

ČJ - 2. pracovní list

 

Matematika

Nakupujeme, peníze, slovní úlohy, str. 6

P

M/PS str.6/ poslední cvičení

OPAKOVAT NÁSOBILKU

 

Procvičování: +. - do 100

D

M - 2. pracovní list

 

Čtení

O škole jen vesele, str. 9-17

P

Pipi jde do školy, str. 12-13/ umět odpovědět na úkoly pod článkem: 1-6 /

 

Prvouka

Cesta do školy, okolí, dopravní značky, str. 7-9

P

PS str.9/ 8b

 

 

Popis: Popis: Popis: C:\Users\ucitelka\Downloads\IMG_3023.JPG

19. 11. - vánoční focení – cena kalendáře: 250 Kč.

Vybíráme 250 Kč do třídního fondu a 250 Kč do fondu SRPDŠ.

Tento týden začínáme pracovat podle plánů / pouze 2 maminky si přály klasické domácí úkoly/.

DOBROVOLNÉ pracovní listy jsou vytištěny a připraveny ve škole pro rychlíky. Pokud by si je někdo chtěl dělat i doma „na víc“, může.

 

                Týdenní plán   10.9.-16.9.2018

Pře předmět:  

téma

 

úkol

kontrola

Čes český jazyk

Opakování: Abeceda

 

P

ČJ/PS  str.7/cv. 2

 

Tvrdé a měkké souhlásky

D

Pracovní list ČJ 1.

 

Matmatematika

Opakování: sčítání pod sebe

P

M/PS str.3/cv.4

 

Opakování: Násobilka

D

Pracovní list M 1

 

Čtečtení

Čítanka

P

Str.5- Září - přečíst

 

Prvprvouka

Místo, kde žijeme

D

Nakreslit mapu – své cesty do školy

 

P – povinné / D- dobrovolné

Pořadí úkolů si můžeme zvolit sami podle své nálady, ale povinné úkoly by měly mít přednost.

Úkoly odevzdáváme a kontrolujeme vždy v pondělí.

 

 

 

ÍDNÍ FOND:

Zakoupeno- ZÁŘÍ:

 

 

ODKAZY:

http://www.onlinecviceni.cz

http://www.matyskova-matematika.cz

https://nntb.cz,

http://skolicka6.sweb.cz

http://skolakov.eu/

http://www.ctenipomaha.cz/

 

ODKAZY NA FOTKY DRUŽINKY.  

 

 

https://goo.gl/photos/umHaAoHeu4JTzbWo7

 

https://goo.gl/photos/Te1LPRYuZnU6heYA6