ROZVRH HODIN 2. B

 

 

7:55 – 8:40

 

8:50 – 9:35

 

9:50 – 10:35

 

10:45 – 11:30

 

11:40 – 12:25

PONDĚLÍ

ČJ

M

ČJ

HV

PRV

ÚTERÝ

ČJ

M

VV

ČJ

 

STŘEDA

ČJ

M

PRV

ČJ

 

ČTVRTEK

ČJ

M

TV

TV

PRV

PÁTEK

ČJ

M

PV

ČJ

 

 

VYUČOVÁNÍ začíná v 7:55, výuka probíhá podle rozvrhu

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. Petra Erlebachová

KONTAKT E-MAILEM: spetra73@seznam.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: každou středu v době od 7:10 do 7:35, nebo po domluvě

TELEFON: 317 471 405 (v neodkladných záležitostech: 775 989 849)

Fotografie z akcí třídy najdete na stránkách http://1trida2012.rajce.idnes.cz

OSTATNÍ VYUČUJÍCÍ:

PRV-  Mgr. Jana Štěpánková

Šárka Rohanová – vychovatelka ŠD – kontakt 727 948 961

Pí. Stoklasová – sběr - 775 657 721

 

Fotografie z družiny naleznete na:

https://goo.gl/photos/umHaAoHeu4JTzbWo7

https://goo.gl/photos/Te1LPRYuZnU6heYA6

 

LISTOPAD

21. 11. Ve škole se opakovaně objevily vši. Prosím o důkladnou prohlídku vlasů vašich dětí a případné ošetření. Děti se vídají ve školní družině i s dětmi mimo svoji třídu, hrozí tak opakovaná nákaza. Děkuji

Děti si dnes vylosovaly kamaráda, kterého budou obdarovávat dárečkem během vánoční besídky ve třídě, stejně jako v loňském školním roce.

 

Informace z Konzultací 14. 11. 2017

- SRPDŠ – spolek – prosím o vyplnění přihlášky, kterou jsem po dětech poslala rodičům, kteří již příspěvek 250,- Kč zaplatili. Děkuji

- čtvrtletní hodnocení podle průměru

- slovní hodnocení – vycházím ze současných projevů dětí

- DÚ – minimálně – pouze na procvičování – stále platí povinnost podpisu rodiči

- děti si již připravují aktovku a pomůcky samy – větší samostatnost

 - nabídka možnosti koupě pracovního sešitu pro šikovné děti – rychlíky v hodinách

Koumak_OBALKA - cena cca 230,- Kč podle aktuální nabídky

 - po zvážení využití vaším dítětem zapište, prosím do

    notýsku, zda chcete sešit objednat

 - Děti by si v týdnu nechávaly sešit v lavici a

   pokud by měly splněné úkoly v hodině, mohly by si

   do sešitu doplňovat dle vlastního výběru

  - na konci týdne by si nosily sešit domů

  - není určeno frontálně všem dětem ve třídě, záleží na

   zvážení Vás, rodičů

  - ukázkový sešit k nahlédnutí u mne ve třídě

Při nemoci dítěte stále platí povinnost omluvy nejpozději 3. den jeho absence. Respektujte, prosím, že není možno chystat chybějícímu během výuky úkoly na doplnění. Vždy se předem domluvte. Úkoly nechávám nachystané u paní vychovatelek,   nebo školnic v přízemí budovy. Také na konzultaci mimo konzultační hodiny je třeba se předem domluvit (stačí po sms., telefonu). Vzhledem k bezpečnosti dětí nesmí paní školnice (bez předešlé domluvy rodiče s vyučujícím) pouštět dospělé do budovy mimo šaten (i převlékání na vyučování by však měly děti zvládnout již samy).

 

10. 11. Prosím, podepište dětem v ŽK slovní hodnocení - str. 18, a čtvrtletní  klasifikaci  - str. 17

Děti si napíší do ŽK vlastní hodnocení – str. 15

Je třeba, aby si děti pravidelně kontrolovaly stav pastelek a měly je vždy řádně ořezané – pracujeme s nimi každý den

 

1.11.  Divadlo LAMPION na Kladně – představení SUPER KLUK – vybíráme 100,- Kč Vyúčtování: vstupné: 50Kč, doprava: 36Kč – dávám do TF, odečtu z příští akce

14.11. Konzultace pro rodiče. Pokud potřebujete cokoliv řešit, budu přítomna od 16,00   do 17,00.

16.11. Projektový den- jsme ve škole, vezmeme si batůžek, svačinu, penál – družina je beze změn

17.11. Státní svátek

23.11. Vánoční vyrábění – zaplatím z třídního fondu

24.11. Fotografování – 250 Kč – zájem prosím potvrďte do notýsků. (Částku vybírám předem, kdo nebude mít zaplaceno, nefotí se.)

ŘÍJEN

26. a 27. 10. jsou podzimní prázdniny.

Děti dostaly na prázdniny DÚ, stránku v sešitě ČJ a list z matematiky. Velký počet dětí má stále problém se sčítáním a odčítáním do 20 s přechodem přes 10 za pomocí rozkladu. Listy jsme dělali ve škole, prosím, proveďte s dětmi opravu chyb (pod příklad) a dodělejte zbývající na obou stranách listu. Pokud toto děti nepochopí, nemůžeme začít počty do 100, které nás čekají již v měsíci listopadu!

 

 ODKAZY:

http://trida-u-veverky.webnode.cz  - vhodné stránky na procvičování+; - do 20

                                                                s přechodem přes 10

http://www.onlinecviceni.cz

http://www.matyskova-matematika.cz

https://nntb.cz,

http://skolicka6.sweb.cz

http://skolakov.eu/

http://www.ctenipomaha.cz/

 

ZÁŘÍ

 

Některé děti nemají stále obalené sešity a malý notýsek! Prosím, dobalte. Děkuji.

 

Pokud má někdo problém s matematikou, můžete si najít: http://www.matyskova-matematika.cz ; aktuálně 4. díl, najdete si probíranou stranu a cvičení, kde je video s vysvětlením postupu.

 

Středa 27. 9. – projektový den na téma „HISTORIE KOLEM NÁS“. Do školy si vezmeme batůžek, penál, svačinu. Půjdeme ven, proto zvolte oblečení, které bude odpovídat aktuálnímu počasí.

Děti odevzdají ve škole Vámi podepsané sebehodnocení, které si vyplnily ve škole. To bude založené do jejich portfolia.

 

Čtvrtek 28. 9. – Státní svátek

Pátek 29. 9. – Ředitelské volno

 

Z důvodu malého zájmu rodičů o ŠvP se v letošním školním roce tato akce ruší. V naší třídě byl zájem dostačující, bohužel bychom však jako škola nenaplnili kapacitu vybraného areálu.

 

Důležité informace ze třídní schůzky ze dne 11. 9. 2017

 - ředitelské volno v tomto šk. roce – 29. 9. 2017, 7. 5. 2018

 - SRPDŠ – v tomto školním roce opět 250,- Kč, zaplaťte prosím do konce listopadu

 - pracovní sešity – pokud někdo nestihne vše, nemusí dodělávat; záleží na uvážení rodiče

 - domácí čtení – kontrola – po čtení 15 minut, vyplní děti lísteček ne vytištěné květině a

    rodiče se do lístku podepíší

 - po přečtení knihy si děti vezmou ve škole čtenářský list  a doma jej vyplní – vloží do

   portfolia

 - každý měsíc – sebehodnocení dětí – formu vyplnění „smajlíka“ – hodnocení mnou – 

    následně prosím o podpis tohoto listu

 - PORTFOLIO – každý má své, do kterého doplňte 10 folií – děti zde budou mít své práce,

   sebehodnocení, čtenářské listy, kytičky (čtení)

 - DÚ – cca 15 minut – ve středu nebudou

 - SBĚR PAPÍRU PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

 - 24. 11. VÁNOČNÍ FOCENÍ – KALENDÁŘ – SOUBOR 250,- KČ

 - odkaz při problému šikany apod. – https://nntb.cz

 

Cena pracovních sešitů pro 2. ročník:

ČJ –   2 X 44,- Kč

PS –   2 X 16,- Kč

M -     3 X 53,- Kč

PRV –       65,- Kč

Úkolníček   9,- Kč

Celkem    353,- Kč

 

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s finanční podporou EU. Děti dostávají jednou týdně čerstvé ovoce nebo zeleninu.

                  Popis: logo3_big

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – EŽK

Používané zkratky:

A – absence, žák chyběl

N – nehodnocen, nedokončil, nevypracoval, neuspěl