ROZVRH HODIN 2.B

 

 7,55 – 8,40

 8,50 – 9,35

 9,50 – 10,35

 10,45 – 11,30

 11,40 – 12,25

 Po

 Čj

 M

 Čj

 Vv

 Prv

Út

 Čj

 M

 Čj

 Tvz

 Tvz

St

 Čj

 M

 Prv

 Hv

 

Čt

 Čj

 M

 Čj

 Prv

 

 Čj

 M

 Pv

 Čj

 


 

Třídní učitelka: Mgr. Jana Štěpánková

Asistentka pedagoga: Libuše Šuhajová

Kontakt e-mailem: jana.stepankova67@seznam.cz

Konzultační hodiny po domluvě: každý pátek v době od 7:10 do 7:35 (nebo kdykoli po předchozí domluvě)

Telefon: 317 471 405 (v neodkladných záležitostech: 737038500)

Fotografie z akcí třídy najdete na stránkách: http://svpsmecno.rajce.idnes.cz/

Budeme mít nové webové stránky, již je možné se na ně podívat na adrese  https://zs-smecno.webnode.cz/

 

Domácí úkoly označujeme v pracovních sešitech zeleně a také se je letos učíme zapisovat do úkolníčků. Domácí čtení je i nadále velmi důležité, kontrola bude probíhat každé pondělí. Děti do konce týdne dostanou záznamový list na zápis o domácí četbě.

Každý pátek budou děti nosit domů pracovní sešity, abyste si mohli prohlédnout, co se děti za týden naučily.

 

ŘÍJEN

Učivo v měsíci říjnu

Český jazyk

Abeceda

Vyprávění podle obrázkové osnovy

Mluvíme ve větách, pořádek vět

Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

Matematika

Sčítání do 20 s přechodem přes 10

Rozklad čísel na desítky a jednotky

Rovinné obrazce

Prvouka

Podzim – ovoce, zelenina, stálí a stěhovaví ptáci, listnaté stromy v lese

 

Prosím donést krabičku na modelínu jako minulý rok. Děkuji.

Prosím o obalení sešitů na čtení a donesení stírací tabulky a fixu. Tabulka může být jakákoli, s linkami i bez nich.

Na třídní fond v letošním roce vybírám 300 Kč    

 10. 10. HASÍK – program s prohlídkou hasičské stanice ve Slaném (dopravu platím z třídního fondu).

Program u hasičů se nám všem líbil, dokonce jsme viděli i výjezd hasičů k zásahu.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\ucitelka\Desktop\Hasiči 1.jpg

17.10. Divadlo Lampion Kladno, představení Šťastný princ + divadelní dílničky – cena i s dopravou 120 Kč.

Děti přijdou do školy s batůžkem, svačinou a penálem.

 

 

Používané značky v EŽK:

  A – absence

  N – nepracoval – neodevzdal - nezvládá

X – nehodnocen

 

   Odkazy, kde je možné procvičovat učivo.

http://www.matyskova-matematika.cz

http://skolakov.eu/