Dne 25.4.2017 se SRPDŠ stalo spolkem a je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.

 

USNESENÍ A STANOVY SPOLKU

 

 

Schůzka členek SRPDŠ při ZŠ Smečno, okres Kladno

Datum konání: 10.5.2016

Seznam přítomných: p. Řeháčková – předsedkyně, p. Svobodová, p. Andrlová, p. Holubovská,           Ing. Hušáková, p. Sýkorová, R. Štampachová

 

omluveny: p.Vápeníková,  A. Pumrlová – pokladní, p. Malá, p. Peňázová, Ing. Vágnerová

                                                                                                               http://www.zs-smecno.cz/16-05-06mobilniplanetarium.jpg

Program: 1)Příspěvek na Planetárium – 5000,-Kč (5.,6.5.)

P1100366               

              

                   2) Příspěvek na bubny          (5000,-).

               

                 3) Výše příspěvku na šk.r. 2016/2017  (250,-Kč).

                 4) Pískoviště na zahradě v Kačické ulici – odsouhlasen příspěvek 10000,-Kč.

                 5) Škola v přírodě (model pondělí-pátek, 2.-5.tř.)-dozor personá4.2017lně zabezpečí zam. ZŠ.

                 6) Plavání – problematika dozorů.

                 7) Projekty 56, 57, Erasmus+, výstavba tělocvičny, šatní skříně, lavice, PVC.

                 8) Nové výzvy OPVVV – školní psycholog, doučování.

                 9) Olympijský běh – 22.6.2016.

               10) Výlety, akademie (29.6.2016).

               11) Příměstský tábor (1.7.,4.7., 22.-26.8.2016).

               12) Třídnictví, přesun 4.,5.tř. do budovy ve Školské ulici.

               13)  Příští setkání naplánováno na podzim 2016.

 

Schůzka SRPDŠ  23.11.2015 ( 17.30 h), budova ZŠ , Školská 284

účast: p. J. Řeháčková – předsedkyně, p. Svobodová, p. Andrlová, p. Malá, , p. Peňázová, Ing. Vágnerová, p. Holubovská, Ing. Bechyňská, Ing. Hušáková

 

omluveny: p. A. Pumrlová – pokladní, p. Sýkorová

 

Program: Po úvodním přivítání předsedkyní SRPDŠ bylo předáno slovo ředitelce školy, která krátce informovala o Výzvě č.56 (výjezdy žáků do zahraničí), o Výzvě č.57 (vybavení školní dílny pro polytechnické vzdělávání). ŘŠ zhodnotila vystoupení R.Bangy a poděkovala za příspěvek ve výši 7700,-Kč. Ředitelka dále poděkovala za zakoupení sedacího setu do pergoly, který je od podzimních měsíců využíván žáky ZŠ.

Diskuse: členky se dotazovaly na pořádání ŠvP. ŘŠ informovala o legislativních omezeních, která limitují vedení školy v uskutečnění této aktivity (obdobná situace nastala u plaveckého výcviku). Další dotaz směřoval k organizaci příměstského tábora. ŘŠ plánuje pořádání tábora v létě 2016. Termín bude stanoven v jarních měsících. Zástupkyně rodičů navrhují, aby plánované školní výlety byly organizovány průběžně, nikoli v rychlém časovém sledu.

Ing. Hušáková upozornila na nutnost sledování aktuální smogové situace před plánovanými venkovními aktivitami v rámci TvZ.

 

Závěr: další schůzka je naplánovaná na jaro 2016.

 

 

 

Schůzka SRPDŠ  13.4.2015 ( 17.30 h), budova ZŠ , Školská 284

účast: p. J. Řeháčková – předsedkyně, p. A. Pumrlová – pokladní, p. Svobodová, p. Andrlová, p. Malá, , p. Peňázová, Ing. Vágnerová, p. Sýkorová, p. Holubovská, Ing. Bechyňská

omluveny: Ing. Hušáková

 

Program: Po úvodním přivítání předsedkyní SRPDŠ bylo předáno slovo ředitelce školy, která krátce informovala členky sdružení o aktivitách školy. Ředitelka školy informovala o projektech, do kterých je škola zapojena (Projekt ve spolupráci s MěÚ Slaný, SPŠ Kladno). Škola reaguje na Výzvu č.56 OPVK, díky níž by vycestovali žáci do zemí EU. V nejbližších dnech budou ve škole probíhat jazykové zkoušky YLLE. Členky byly informovány o počtu budoucích prvňáčků, o celoroční spolupráci s MŠ a o dalších aktivitách (výstavba nové tělocvičny, výměna oken a vchodových dveří v Kačické ulici, rekonstrukce ICT učebny, organizace příměstského tábora).

 ŘŠ požádala o příspěvek na kulturní vystoupení Radka Bangy (prevence soc.-pat. jevů - říjen 2015) – byl odsouhlasen.

Členky SRPDŠ odsouhlasily příspěvek na nákup herního prvku do školní zahrady v Kačické ul. (pozn. po prověření cenových nabídek se členky dohodly na pořízení sedacího setu do pergoly) – částka cca 40 000,-Kč.

Diskuse: Ředitelka školy otevřela téma školního bufetu, především informovala o změně sortimentu a o nabídce školních snídaní.

Závěr: další schůzka je naplánovaná na měsíc listopad 2015.

 

 

 

 

Schůzka SRPDŠ  6.11.2014 ( 17.30 h), budova ZŠ , Školská 284

účast: p. J. Řeháčková – předsedkyně, p. A. Pumrlová – pokladní, P. Ing. Hušáková, p. Svobodová, p. Andrlová, P. Malá, , p. Peňázová, p. Vágnerová, Ing. Bechyňská

omluveny: p. Sýkorová, p. Holubovská

 

Program:

Po úvodním přivítání předsedkyní SRPDŠ bylo předáno slovo ředitelce školy, která krátce informovala členky sdružení o aktivitách školy. Ředitelka školy informovala především o renovaci školních šaten. Na nákup šatních skříněk pro žáky byla použita částka 100 000,-Kč jako příspěvek sdružení. Dále ředitelka školy informovala členky o kulturních a sportovních akcích, které škola pořádá nebo se jich účastní. Přítomné členky byly seznámeny s projektovými aktivitami (Projekt ve spolupráci s MěÚ Slaný, ERASMUS+). Během setkání byl schválen příspěvek ve výši 250,-Kč/žák pro školní rok 2014/2015, a to všemi členkami. Všechny členky odsouhlasily proplacení faktury za divadelní představení v programu Uspávání přírody (částka 4000,-Kč).

Diskuse: jedna členka se dotazovala na problematiku pedikulózy u žáků (způsob řešení).

Závěr: další schůzka je naplánovaná na měsíc březen 2015.

 

 

 

 

Schůzka SRPDŠ  7.4.2014 ( 17.30 h), budova ZŠ , Školská 284

účast: p. J. Řeháčková – předsedkyně, p. A. Pumrlová – pokladní, P. Ing. Hušáková, p. Svobodová, p. Andrlová, P. Malá, p. Sýkorová, p. Peňázová, p. Vápeníková,

p. Holubovská

p. Dolejší – neúčast

 

Program:

Ředitelka školy informovala členky sdružení o  sportovních, kulturních i vzdělávacích aktivitách v průběhu školního roku 2013/2014. Dále členky sdružení požádala o finanční výpomoc při renovaci školních šaten, jež proběhne v letních měsících. Plánované jsou tyto úpravy: odstranění stávajících šatních klecí, výměna podlahové krytiny, stěrkování podlahy, montáž sádrokartonového sloupu, výmalba celého prostoru a renovace laviček. Plánovaná výše vynaložené částky činí cca 350000,-Kč.

Členky sdružení souhlasily (jednohlasně) s finančním příspěvkem 100000,-Kč, který bude poskytnut na nákup nových šatních skříněk.

Diskuse: členky sdružení se zajímaly o materiál šatních skříněk a o jejich uspořádání.

Závěr: další schůzka je naplánovaná na měsíc říjen 2014.

 

 

 

 

Schůzka SRPDŠ  26. 9. 2013 ( 17.30 h), budova ZŠ , Školská 284

 

účast: p. J. Řeháčková – předsedkyně, p. A. Pumrlová – pokladní, P. Ing. Hušáková, p. Svobodová, p. Andrlová, P. Malá, p. Sýkorová, p. Peňázová, p. Vápeníková

omluvena: p. Holubovská

p. Dolejší – neúčast

Program:

Ředitelka školy informovala členky sdružení o aktivitách uskutečněných během loňského školního roku – stavba altánu, kulturní akce a další, dále představila plány na školní rok 2013/2014.

Příspěvek jednoho žáka na fond SRPDŠ  250 Kč odhlasován všemi zúčastněnými ( 9 pro)

Beseda „ Na startu mužnosti“ bude hrazena z fondu SRPDŠ, je určena pro chlapce z 6. a 7. třídy.

Uspávání broučků – divadlo pro děti bude placeno z fondu SRPDŠ.

Návrh členek sdružení – fond SRPDŠ zaplatí kvalitní kulturní program pro všechny žáky školy , ředitelka během šk. roku tuto akci zajistí.

Návrh členek sdružení – fond uhradí kvalitní ozvučení šk. akademie pořádané na konci šk. roku.

Návrh členek sdružení – připravit DVD s programem školních akademií z roku 2012 a 2013.

Závěr: další schůzka je naplánovaná na měsíc březen