2. zasedání žákovského parlamentu (2. 11. 2017)


Účast

3.A Zástupci třídy se nedostavili
4. Šárka Pumrlová, Ondřej Teska
5. Horníková, Mansfeld Jan
6. Svobodová Míša, Donda Jan
7.A Hušáková Jitka, Řeháček Jindřich
7.B Fořtíková Kateřina, Pumrle Tomáš
8. Klára Kotenová, Magdalena Lencová
9. Radka Peerová, Magdalena Kocourová
pí. Stoklasová, školnice
J. Humrová - za pedag. sbor

Program

· zodpovězení dotazů z minulého setkání:
- lyžařský zájezd nelze z organizačních důvodů realizovat; bude uspořádán jednodnní zájezd
- 9.r. a 7.A – světla zatím nebyla opravena, opravář je objednán
- učebna fyziky, chemie: již v loňském školním roce zpracovalo vedení školy projekt na modernizaci odborné učebny; v současné době se čeká, zda bude tento projekt schválen
- video se školní akademií 2016/2017 nebylo zatím možné z technických důvodů umístit na stránky školy, pracuje se na odstranění problému
 

· návrhy z minulého setkání, řešení:
- otázka charitativní pomoci – burza byla vzhledem ke složitější organizaci zamítnuta; nicméně na dnešním jednání padl návrh zástupkyně 8.r., zda v našem městě budou obcí organizovány vánoční trhy – v tom případě by se naši žáci aktivně zúčastnili jako prodejci, zboží do prodeje by vyráběli v rámci pracovní a výtvarné výchovy
- místo burzy bude poslední lednový týden vyhlášen „Týden sběru“, kdy každý žák naší školy přinese nejméně 2 kg papíru, zároveň s tím bude vyhlášena soutěž tříd. Do soutěže se zapojí celý učitelský sbor, který bude soutěžit proti ročníkům. Výherce získá malou cenu. . Výtěžek bude věnován konkrétní nadaci.
- Všichni přítomní souhlasí s anketou 9. r. – bude realizována během listopadu

· Připomínky k vybavení tříd:
- problémy s interaktivní tabulí v 9. r. – nefunguje zvuk, navíc je teď připojovací kabel poškozen
- problémy s interaktivní tabulí v 7.B – nelze psát
- 7.A – žádost o opravu druhé lavice v řadě u dveří (pí. Stoklasová zdůraznila přístup žáků k materiálnímu vybavení školy (vandalismus) – tato lavice již byla před několika týdny opravována!)
- 7.A upozornila na nevhodnou malbu na stěně v učebně dějepisu
- pí. Stoklasová upozornila na opakované problémy s klikami u dveří 9. a 7. ročníku (7.A) – někdo záměrně povoluje šroubky na klice; zástupci z těchto tříd promluví o problému se spolužáky

· Ostatní:
- 9. r. – žádost o aktualizaci školních stránek
- 4. r. – zájem o branný den
- pí. Stoklasová upozornila na nerespektování stanovených pravidel: zástupci 7.B upozorní spolužačky, že během dne mají zákaz chodit do přízemí mezi mladší spolužáky
- 7.B – návrh na veřejný úklid
- Žáci projevili zájem o quilling, který je součástí nové výzdoby vstupní haly; měli by zájem o workshop

· Úkoly:
- K. Kotenová z 8. ročníku osloví předsedkyni kulturní komise města Smečna pí. Iblovou kvůli případnému konání vánočních trhů
- všichni zástupci tříd informují spolužáky o akci „Týden sběru“, pí.uč. Humrová bude informovat pedagogický sbor

Příští setkání se uskuteční 5. 12. 2017

Zapsaly: Radka Peerová, Jana Humrová

 

1. zasedání žákovského parlamentu (5. 10. 2017)

 

Účast

3.A třída nebyla o dnešním setkání informována

4. Šárka Pumrlová, Ondřej Teska

5. Horníková, Mansfeld Jan

6. Zástupci třídy se nedostavili

7.A Hušáková Jitka, Řeháček Jindřich

7.B Fořtíková Kateřina, Pumrle Tomáš

8. Klára Kotenová, Magdalena Lencová

9. Radka Peerová, Magdalena Kocourová

J. Humrová - za pedag. sbor

 

Zprvu bylo třeba seznámit nové zástupce tříd s tím, co se tu vlastě odehrává a proč se scházíme. Poté nám paní učitelka rozdala každému jednotlivě zápisník, do kterého bychom si měli každou schůzi zaznamenávat různé návrhy, úkoly, připomínky, myšlenky, abychom nejen nezapomněli, co jsme probírali, ale také abychom poté obeznámili i zbytek třídy, o čem jsme jednali. Vzhledem k tomu, že to bylo naše první zasedání v tomto školním roce, dalo se předpokládat, že dotazy, připomínky, apod. se již nějaké naskytnou. Celkově asi největší problém se týká elektroniky v jednotlivých třídách. Ať už mluvím o osvětlení, tak ale nesmím zapomenout na pravidelné zádrhele týkající se propojení notebooků a interaktivních tabulí. Hodně dotazů se směřovalo na učebnu fyziky/ chemie. Bylo nám řečeno, že snaha o získání dokací probíhá již nějaký ten měsíc a dobře vybavené učebny bychom se mohli dočkat zhruba v průběhu následujícího školního roku.

 

Program

· úvod: seznámení zástupců jednotlivých tříd s jejich povinnostmi

: objasnění důvodů pravidelných schůzek

· každý účastník obdržel Zápisník člena žákovského parlamentu

· dotazy, připomínky:

- 9.r., 7.A – upozorňují na problémy se světly v jednotlivých třídách

- 9.r. – zájem o minimálně třídenní lyžařský výcvik

- 9.r. - učebna fyziky, chemie: požadavek na modernější vybavení, zájem o pokusy → pestřejší výuka, větší zájem o předmět

- školní akademie 2016/2017 – bude k dispozici video na internetu?

Všechny návrhy, připomínky a dotazy objasní paní učítelka Humrová vedení školy

· Návrhy

- zkusit uspořádat „burzu“ > výtěžek by putoval na charitu

- 9.r. – touha po vytvoření ankety, ve které by se ptali mladších žáků (1. – 7. r.), jak vidí deváťáky

- návrh na vytvoření vlastního školního časopisu

1. Úkoly:

- promyslet, jak vylepšit školní prostředí, abychom se zde cítili dobře (výzdoba, akce, soutěže, besedy, nástěnky,…)

- pohovořit se spolužáky o vandalismu ve škole > jejich názor, myšlenka, nápad

 

Zapsaly: Radka Peerová, Jana Humrová