Školní parlament ZŠ Smečno                       školní rok 2015/2016

 

1.schůzka školního parlamentu  26.2.2016           

 

Přítomni:         Suda Jan                                 5.A

                        Husáková Nikola                   5.A

                        Fořtíková Kateřina                 5.B

                        Tichavová Klára                     5.B

Landa Lukáš                          6.tř.

                        Kotenová Klára                      6.tř.

                        Kocourová Magdalena           7.tř.

                        Peerová Radka                       7.tř.

                        Myšková Tereza                     8.tř.

                        Kuzďasová Markéta               8.tř.

                        Vožehová Anežka                  9.tř.

                       

                        + Koordinátor a zást. pedagogického sboru  Pulcová Veronika

 

Průběh:

 

1.      Zvolen předseda a zástupce předsedy parlamentu – Vožehová Anežka, Peerová Radka.

2.      Zástupce 9.třídy poukazuje na řadu problémů týkajících se hygienického zázemí školy:

-          nedostatek papírových ručníků na chlapeckých toaletách v 1.p. (učebna 9.tř.)

-          nefunkční dívčí toalety v 1.patře  

-          chladno v učebně 9.třídy

-           rozbitá klika u dveří 9.třídy (snad jen šroubek?)

Dále pak je poptávána schránka důvěry. Ne každému vyhovuje pouze elektronická forma.

Návrh na umístění zrcadla na dívčí toalety v 1.patře – jednoznačně by to uvítaly i dívky ze 7. a 8.třídy.

Posledním příspěvkem 9.třídy je problém týkající se pružin u stolního fotbalu v hale.

 

3.      Na základě původního návrhu zástupců 7.třídy zajistit lyžařský výcvik v následujícím školním roce jsou prodiskutovány podmínky pořádání kurzu a předběžný zájem žáků. Zástupce ped. sboru upozorňuje především na potíže vyplývající ze současné legislativy týkající se bezpečnosti práce v oblasti školství s tím, že vedení školy se jistě pokusí najít schůdnou cestu mezi paragrafy a rozporuplnými nařízeními i přesto, že lyžařský výcvik není zahrnut v ŠVP naší školy. Upozorňuje také na to, že jako malá škola budeme mít problém s financováním akce (počet účastníků, doprava, ubytování, instruktoři, vychovatelé, pojištění) a z toho plynoucí podmínku zaplatit kurz zálohově (tzn. předem! Záloha do konce září 2016)a počítat s celkovou částkou přes 5000 Kč + permanentky. Vznesen dotaz, zda jsou žáci ochotni akceptovat též neuskutečnění výcviku z důvodu nepříznivého počasí a plně se pak podřídit náhradnímu programu (celý zájezd by se v žádném případě nerušil!). Další podmínkou účasti bude plně funkční a odborně seřízené lyžařské vybavení včetně všech ochranných pomůcek.

Zástupci jednotlivých tříd mají za úkol podle svých poznámek ze zasedání parlamentu seznámit spolužáky ve třídách se všemi podmínkami a zjistit předběžný zájem o takovou akci.

 

4.      Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 11.3.2014 o velké přestávce.

 

 

Zapsala Veronika Pulcová                

 

 

Stanovy  školního parlamentu ZŠ Smečno, Školská 284

7. schůzka školního parlamentu 19. 6. 2015         

 

Přítomni:         5. třída                        Landa Lukáš             

                                               Kotenová Klára                     

                        6. tř.                Kocourová Magdalena          

                                               Peerová Radka

                        7. tř.                Kužďasová Markéta  

8. tř.                omluveni        

                        9. tř.                Ulmová Antonie

                                               Musilová Markéta                  .

 

                        + Koordinátor a zást. pedagog. sboru  Pulcová Veronika

 

                        Paní Stoklasová

 

Průběh:

 

1.      Přednesen návrh zástupců 8. třídy na zřízení schránky důvěry. Vedení školy vyjde žákům vstříc a schránka bude od příštího školního roku zřízena v hale školy.

2.      Školnice paní Stoklasová znovu apeluje na žáky 5. a 6. třídy, upozorňuje na opakující se projevy vandalství na toaletách v přízemí.  Zástupci 5. a 6. třídy ve spolupráci s třídními učiteli přetlumočí tuto výzvu ve svých třídách.

3.      Poděkování přítomným parlamentářům i paní Stoklasové za jejich příspěvky i za celoroční spolupráci.

 

 

 

 

 

 

Zapsala Veronika Pulcová

 

6. schůzka školního parlamentu  10.4.2015          

 

Přítomni:         5.třída             Kotenová Klára                     

                        7.tř.                 Myšková Tereza                    

                                               Kužďasová Markéta  

8.tř.                 Krausová Veronika

                                               Mazourek Michal      

                       

           

                        + Koordinátor a zást. pedag.sboru  Pulcová Veronika

 

                        + Paní Stoklasová

 

 

Průběh:

 

1.      Padl dotaz chlapců z 8. třídy, proč není možno využívat stolní fotbal v hale i během malých přestávek. Paní Stoklasová vysvětlila, že je to z důvodu hlučnosti a že po připevnění filcových podložek bude snad možno zákaz využívání fotbálku mimo velkou přestávku přehodnotit.

2.      Připomínka paní Stoklasové k vandalství - zničená židlička v učebně 6. ročníku, bylo nutno svařovat! Mimoto paní Stoklasová upozorňuje na nevhodné chování žáků na toaletách v přízemí (klička od boileru na chlapeckých toaletách, bláto v umyvadlech na dívčích toaletách).

3.      Prosba paní Stoklasové o dodržování pořádku v tělocvičně – odpadky za lavičkami! Všichni zúčastnění přetlumočí ve svých třídách a koordinátor požádá ostatní vyučující TV o zvýšený dohled při odchodu z tělocvičny.

 

Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 22. 5. 2015 o velké přestávce.

 

 

Zapsala Veronika Pulcová.               

 

 

Předseda:        Krausová Veronika 8.tř.

Zástupce:       

Členové:           Landa Lukáš                           5.tř.

                        Kotenová Klára                       5.tř.

                        Kocourová Magdalena           6.tř.

                        Peerová Radka                       6.tř.

                        Mišková Tereza                      7.tř.

                        Kužďasová Markéta               7.tř.

                        Mazourek Michal                   8.tř.

                        Ulmová Antonie                     9.tř.

                        Musilová Markéta                 9.tř.

 

 

Koordinátor a zástupce pedag.sboru:           Pulcová Veronika

                                                                   Štampachová Renata

 

5.schůzka školního parlamentu  19.2.2015           

 

Přítomni:         5.třída             Landa Lukáš             

                                               Kotenová Klára                     

                        6.tř.                 Kocourová Magdalena          

                                               Peerová Radka.

                        7.tř.                 Myšková Tereza                    

                                               Kužďasová Markéta  

8.tř.                 Krausová Veronika

                                               Mazourek Michal      

                        9.tř.                 Ulmová Antonie

                                               Musilová Markéta

            .

 

                        + Koordinátor a zást. pedag.sboru  Pulcová Veronika

 

                        + Paní Stoklasová

 

 

Průběh:

 

1.      Zhodnocení opravy splachovadel na dámských toaletách v přízemí -  byla zakoupena nová držátka, ale na některých toaletách již opět chybí. Paní Stoklasová vyzývá žáky k zodpovědnějšímu přístupu. Z ostatních dříve hlášených závad zůstává v úkolu připevnění rolety v učebně 9. třídy (důvodem zdržení byly nedostatečně dlouhé štafle, nyní se již čeká jen na první příležitost, kdy bude k dispozici údržbář).

2.      Ver.Pulcová - zdůvodnění proč se nebude kupovat Twister do haly školy. Jiný návrh na zakoupení rekreačního vybavení do haly zatím nikdo nemá. Zástupci všech tříd se shodli na tom, že by bylo lépe investovat peníze do vybavení tělocvičny – koordinátor přednese návrh vedení školy.

3.      Problém s lavicí v jazykové učebně:  podložení lavice je nevyhovující, oprava podlahy nepřichází v úvahu, nabízí se možnost sešroubování lavic k sobě... Paní Stoklasová a koordinátor zkonzultují tuto možnost s vyučující AJ a vedením školy.

 

4.      Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 27.3.2015 o velké přestávce.

 

 

Zapsala Veronika Pulcová.   

 

4.schůzka školního parlamentu  7.1.2015 

 

Přítomni:         5.třída             Landa Lukáš             

                                               Kotenová Klára                     

                        6.tř.                 Kocourová Magdalena          

                                               Peerová Radka

                        8.tř.                 Krausová Veronika

                                               Mazourek Michal      

                       

            .

 

                        + Koordinátor a zást. pedag.sboru  Pulcová Veronika

 

Průběh:

 

1.      Rychlé zhodnocení úkolů z minulého zápisu. Jediným nedostatkem zůstávají nevyhovující šňůrky na dámských toaletách v přízemí i 1.patře. Prosba o zakoupení zcela nových šňůrek. Navíc nahlášena závada na osvětlení v 5.třídě (2.zářivka v prostřední řadě), nevyhovující počet židlí a  špatné zavírání dveří v 8.třídě. V jazykové učebně podložení lavice nebo oprava podlahy.

2.      Rozvrh využívání nového stolního fotbalu v hale je stejný jako pro ping-pong (tzn. pondělí = 5.třída, úterý = 6.třída, ….)

3.      Diskuze na téma, jak využít zbývající peníze určené pro nákup rekreačního vybavení haly školy. Z diskuze vyplynul jediný rozumný návrh – hra Twister.

4.      Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 20.2.2015 o velké přestávce.

 

 

Zapsala Veronika Pulcová.               

 

3.schůzka školního parlamentu  28.11.2014         

 

Přítomni:         5.třída             Landa Lukáš             

                                               Kotenová Klára                     

                        6.tř.                 Kocourová Magdalena          

                                               Peerová Radka.

                        7.tř.                 Mišková Tereza                     

                                               Kužďasová Markéta  

8.tř.                 Krausová Veronika

                                               Mazourek Michal      

                        9.tř.                 Ulmová Antonie

                                               Musilová Markéta                  .

 

                        + Koordinátor a zást. pedag.sboru  Pulcová Veronika

 

Průběh:

 

1.      Kontrola jednotlivých bodů minulého zápisu (zeměpisné atlasy si žáci nosí vlastní, problémy s výskytem vší snad potlačeny, kvalitu a frekvenci vytírání podlah ve třídách zástupci tříd akceptují).

2.      Dámské toalety stále vykazují nedostatky. Nutná oprava protékajícího WC v přízemí. Koordinátor nahlásí závadu paní Stoklasové.

3.      Dotaz na termín opravy žaluzií v přízemí a připevnění rolety v 9.třídě. Koordinátor zjistí u vedení školy.

4.      Učebna 7. třídy stále disponuje pouze malým odpadkovým košem.  Koordinátor připomene vedení školy.

5.      8. třída by uvítala opravu lavic ve své kmenové učebně – odpadává gumové obložení (hrany) lavic. Koordinátor nahlásí paní Stoklasové.

6.      K problému opakovaného ničení školních ping-pongových pálek a míčků se vyjádřili zástupci 5. třídy v tom smyslu, že by každá třída měla mít své vlastní vybavení (třeba i z domova). Zástupci vyšších ročníků souhlasí a navrhují využít třídních fondů. Zástupci jednotlivých tříd přetlumočí svým spolužákům a třídním učitelům.

7.      Krátké vyjádření zástupců tříd k tématu „jak jsme naložili s informacemi získanými v projektovém dni“.

8.      Diskuze na téma výpočetní technika pro radost z výuky nebo spíš pro zlost: 9.třída poukazuje na nutnost vyčistit skla jejich projektoru, v učebně 6.třídy dochází často k potížím s připojením notebooku paní učitelky Humrové k interaktivní tabuli – lze to nějak řešit? Koordinátor přetlumočí vedení školy.

9.      Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 9.1.2015 o velké přestávce.

 

 

Zapsala Antonie Ulmová ve spolupráci s Veronikou Pulcovou.     

 

 2.schůzka školního parlamentu  24.10.2014        

 

Přítomni:         5.třída             Landa Lukáš             

                                               Kotenová Klára                     

                        6.tř.                 Kocourová Magdalena          

                                               Peerová Radka.

                        7.tř.                 Mišková Tereza                     

                                               Kužďasová Markéta  

8.tř.                 Krausová Veronika

                                               Mazourek Michal      

                        9.tř.                 Ulmová Antonie

                                               Musilová Markéta                  .

 

                        + Koordinátor a zást. pedag.sboru  Pulcová Veronika

 

Průběh:

 

1.      Zvolen zástupce předsedy parlamentu (Markéta Musilová) a zapisovatelka (Antonie Ulmová).

2.      Zhodnoceno odstranění problémů na toaletách v přízemí, zástupci tříd se shodli na jediném řešení přidělování toaletního papíru v 1.patře – toaletní papír bude k dispozici v kmenových učebnách. Koordinátor přetlumočí požadavek na opravu krytů na vodních nádržkách (1.patro dlouhá chodba WC dámy).

3.      Na minule zmiňovanou nespokojenost se sortimentem ve školním kiosku se projednaly názory jednotlivých tříd. Závěr: 5.,7. a 9.třída považuje sortiment za vyhovující, 6. a 8.třída by uvítala rozšířit sortiment o ovoce (cena za ks).

4.      Koordinátor zmiňuje plánované opravy žaluzií v učebnách v přízemí.

5.      Zástupci a 6. a 7.třídy poukazují na nevyhovující stav školních zeměpisných atlasů. Zástupci všech vyšších ročníků navrhují vedení školy zvážit nákup nových atlasů pro výuku zeměpisu. Zároveň navrhují systém evidence používání těchto pomůcek (jmenný seznam žáků každé třídy, jeden atlas do dvojice, finanční kompenzace v případě výrazného poškození). Koordinátor přetlumočí návrh vedení školy i vyučujícímu zeměpisu.

6.      Zástupci 6. třídy řeší nepříjemnosti spojené se zanedbáním osobní hygieny některých spolužáků (zejména výskyt vší). Koordinátor projedná možnosti řešení s vedením školy.

7.      Koordinátor se dotazuje, jaké jsou výsledky průzkumu v jednotlivých třídách, jaké jsou návrhy na mimoškolní akce, které by zaujaly většinu třídy. Všechny třídy jsou se současným stavem spokojeny, zástupci 7.třídy přiznávají nespokojenost ovšem nikoliv třídy jako celku, takže jako jediné řešení velice vítají možnost účastnit se výběrových akcí (díky paní učitelce Humrové a Frőmmelové).

8.      Zástupci 6.třídy konstatují, že podlaha v jejich třídě by se měla vytírat důkladně a častěji. Po krátké debatě dospěli parlamentáři k názoru, že chtějí vědět, jak často se vlastně jejich třídy vytírají. Koordinátor přetlumočí dotaz paní uklízečce.

9.      Zástupci 7.třídy poukazují na fakt, že odpadkový koš v jejich třídě je příliš malý, uvítali by objemnější nádobu. Koordinátor přetlumočí požadavek vedení školy.

10.  Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 21.11.2014 o velké přestávce.

 

 

Zapsala Veronika Pulcová ve spolupráci s Antonií Ulmovou.

 

1.schůzka školního parlamentu 10.10.2014

 

Přítomni:

5.třída Landa Lukáš, Kotenová Klára

6.tř. Kocourová Magdalena, Peerová Radka.

7.tř. Mišková Tereza, Kužďasová Markéta

8.tř. Krausová Veronika, Mazourek Michal

9.tř. - - - - - - - - - - - .

 

+ Koordinátor a zást. pedag.sboru Pulcová Veronika

 

Průběh:

 

1. Vzájemné představení, volba předsedy parlamentu a schválení stanov

2. Parlament bude zasedat 1xmesíčně nebo dle potřeby i častěji

3. Zástupci 6.třídy poukazují na problémy s toaletami v přízemí, splnitelné požadavky koordinátor přetlumočí vedení školy (dámské toalety - nové šňůrky na splachování, klika, kryt od rezervoáru, mýdlo, pánské toalety – těsnění radiátoru). Koordinátor zmiňuje nedávno řešený problém zneužívání volně přístupného toaletního papíru a zástupci tříd mají za úkol navrhnout na příští schůzce nový systém umístění a přidělování toaletního papíru.

4. Zástupce 8.třídy tlumočí nespokojenost se sortimentem ve školním kiosku. Po krátké konzultaci koordinátor navrhuje všem zástupcům udělat průzkum ve svých třídách, jak by se tedy mělo upravit spektrum nabízených potravin.

5. Zástupci 5. a 6.třídy požadují opravy žaluzií ve svých kmenových učebnách. Koordinátor požadavek přetlumočí vedení školy.

6. Koordinátor připomíná všem zástupcům i další cíle školního parlamentu, zejména podávání návrhů na školní a mimoškolní akce. Zástupci vyšších ročníků vyjadřují své osobní mínění, že mimoškolních akcí je málo, ale zároveň uznávají , že jen stěží získají pro takové akce většinu svých spolužáků. Zjistí ve svých třídách, o jaké akce by byl většinový zájem.

7. Poslední příspěvek se týká jazykové učebny, kde je značně chladno. Koordinátor přetlumočí paní Stoklasové s dotazem, zda by bylo možno přitopit.

8. Příští schůzka parlamentu se uskuteční v pátek 24.10.2014 o velké přestávce.

 

Zapsala Veronika Pulcová