Základní škola Smečno reagovala na MŠMT OPVK č.56 a žádala o finanční podporu na výjezd žáků a pedagogů do zemí EU (Velká Británie, Německo).


Základní škola získala dotaci ve výši 467417,-Kč. Výjezdy žáků a pedagogů se uskuteční v říjnu a listopadu letošního roku. Níže uvádíme smlouvu s cestovní kanceláří, která bude výjezdy žáků a pedagogů organizovat.

Smlouva o zajištění služeb

Oznámení zadavatele o výběru

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek