ERASMUS +

 

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/

Projekt Erasmus+ v ZŠ Smečno

Základní škola Smečno získala grant v projektu Erasmus+ v roce 2014. Byl připraven na dva roky a nyní v červnu 2016 bude ukončen. Díky této aktivitě, kterou organizovalo vedení školy, mohly vycestovat čtyři učitelky na jazykově-metodický kurz do Velké Británie. Dvě učitelky se vzdělávaly na univerzitě v Canterbury a dvě v univerzitním městě Cambridge. Programy obou kurzů byly velmi podobné. Kromě zdokonalení jazykové vybavenosti se kolegyně vzdělávaly v oblasti metodické, a to např. využití hry při výuce angličtiny. Po výuce vždy ještě následoval doprovodný program v podobě neformálních setkání všech zúčastněných z kurzu, hraní divadla nebo společné sportování. Významným přínosem bylo také setkání lidí prakticky ze všech kontinentů světa, což přináší pro člověka velké obohacení ve smyslu sdílení zkušeností, výměny názorů na výuku i běžný život. Jazykové kurzy trvaly dva týdny. Během volného víkendu nezahálela ani jedna dvojice žen. Vypravily se do blízkých měst ( Londýn, Dover, Oxford) za poznáním. Po návratu se všechny kolegyně snažily předat své zážitky a zkušenosti ostatním. Velmi si tuto aktivitu chválily a byly rády, že se jí mohly zúčastnit. Vedení školy výjezdy do zahraničí podporuje a bude se snažit opět získat finanční prostředky v rámci projektu Erasmus+.

Lenka Bechyňská – ředitelka školy

"Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie."

Studium našich učitelů ve Velké Británii

Studium našich učitelů ve Velké Británii 2

Ukázky výuky AJ novými metodami najdete na našem kanálu youtube.com.