1.STUPEŇ

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

2. STUPEŇ

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQByTzHuIsa46-2-D5URl3wOWV4KJZcSsTAOzh8qW2yTjKqygvgDQČESKÝ JAZYK

DĚJEPIS

 PŘÍRODOPIS  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZÁKLADY INFORMATIKY

ANGLICKÝ JAZYK

 

Zásady tvorby prezentací (platné pro všechny předměty)

Technické zásady


1) Logické dělení prezentace (úvod, hlavní část, závěr)
2) Snímky musejí logicky navazovat
3) V prezentaci jsou uvedeny jen body (ne celé věty či dokonce souvětí)
4) 6x6 (šest slov na řádek, šest řádků na snímek)
5) jednotný styl prezentace
6) Písmo - Arial 24-42
Vhodná volba barev - neměly by unavovat oči (vyhnout se zářivým barvám), měly by být
dostatečně kontrastní (ne!!!žlutá-zelená) vyhnout se červené
7) kratší časy animací (max. 0,5s)
8) Nepřehánět množství animací
9) Na konci prezentace uvést zdroje - minimálně dva, alespoň jeden neelektronický

Zásady správného prezentování

1) pečlivá výslovnost
2) hlasitost (různé hlasitosti podle důležitosti)
3) práce s tempem (zpomalení při důležitých informacích)
4) udržovat oční kontakt
5) správný postoj (ruce z kapes)
6) spisovnost
7) oživení prezentace (obrázky, animace, zvuky)
8) přibližně 2 snímky za minutu
9) vyzkoušet si prezentaci nanečisto