Milí žáci,

na těchto stránkách naleznete jednak zápisy z hodin dějepisu  (v případě nemoci si tedy můžete látku doplnit) a také aktuální informace týkající se domácích úkolů.     O změnách v hodinách dějepisu jsem vás již informovala během našich společných hodin. Vzhledem k tomu, že zavedený systém nefunguje - bohužel se většina z vás neučí (přestože písemky byly hlášeny dopředu), referáty si berou stále ti samí, ztrácíte pracovní listy -  měním dosud zavedená pravidla:

  1. písemné práce či testy již nebudu hlásit předem (pouze velké opakovací práce)
  2. každou hodinu budu zkoušet (ústně či písemně)
  3. nikdy nebudu zkoušet poslední látku, ale tři předchozí témata
  4. pokud si nebudete vypracovávat referáty dle vlastního výběru či doporučeného seznamu, budu referáty přidělovat povinně
  5. pokud ztratíte pracovní list, necháte si jej okopírovat na vlastní náklady, nové vám již dávat nebudu

 

Pomůcky na dějepis

 

Kritéria pro hodnocení v dějepise

 

Značky používané v e – ŽK:  

·       ? – plánovaná klasifikace

·       A – absence, nemoc

·       N – nepsal, neúčastnil se

·       U – uvolněn

·       X - nehodnocen

 

6. ročník

24.4. písemná práce – Řecko (otázky máte uvedeny na konci všech kapitol), píšeme 29.6.

25.5. stránka do encyklopedie – libovolný římský císař (dobrovolná práce), odevzdat do 4.6.

24.5. VkO 6.r.: Vytvořte stránku do encyklopedie pro děti a mládež pojednávající o libovolné osobnosti z české historie (kritéria máte umístěna ve třídě na nástěnce); odevzdat do 30.5.

7. ročník 

8. ročník

9. ročník 10.4. Během dubna a května doplňujte následující pracovní listy (odevzdat do 31.5.)

·      Život v komunismu: Bylo, nebylo…jak to tehdy vlastně bylo?

·        Světové, české  události x rodinné události (1945 – 1989)