ANGLICKÝ JAZYK

Projekty:

6. ročník - 1. pololetí

Název

Family

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina po Vánocích na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

6. ročník – 2. pololetí

Název

Animals

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina v červnu na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

 

7. ročník – 1. pololetí

Název

Food

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina po Vánocích na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

7. ročník – 2. pololetí

Název

Favourite activities (no sport)

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina v červnu na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

 

 

8. ročník – 1. pololetí

Název

Sport

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Pozornost za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina po Vánocích na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

8. ročník – 2. pololetí

Název

English speaking countries, regions, towns

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina v červnu na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

 

 

9. ročník – 1. pololetí

Název

Feastdays

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina po Vánocích na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání

 

9. ročník – 2. pololetí

Název

Volitelné téma

Forma

Počítačová prezentace – PowerPoint + ústní prezentace.

Počet stránek

Min. 6 včetně úvodní a poslední stránky

Úvodní stránka

Název práce, jméno a příjmení, třída, škola, datum.

Druhá stránka

Slovníček aj/čj klíčových pojmů zadaného tématu.

Poslední stránka

Seznam zdrojů, Poděkování za pozornost.

Jazyk

Anglický spisovný – úroveň pro daný ročník

Termín odevzdání

1.       1. hodina v červnu na flesh disku

Obsah + forma

Sběr informací z knih, časopisů, encyklopedií a Internetu.

Použití barev, obrázků, fotografií, animace, zvuku, diagramů, tabulek.

Čitelnost, přehlednost, textová úprava, číslování stránek

 

Hodnocení – pololetní práce – 10 bodů

-          dodržení tématu

-          gramatická a pravopisná správnost jazyka

-          zachování formy prezentace

-          ústní projev

-          dodržení termínu odevzdání