Pedagogický sbor

Ředitelka školy

 

 

konzultační hodiny

 

Ing. Lenka Bechyňská

317 471 401

reditelka@zs-smecno.cz

st 7:00-7:30, čt 14:30-15:30

 

 

 

 

 

 

Zástupce ředitelky školy

 

 

 

 

PhDr. Renata Štampachová

317 471 402

zastupce@zs-smecno.cz

st 7:00-7:30, út 14:00-15:00

 

 

 

 

 

Třída

Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

 

 

Třídní učitelé

1. A

Mgr. Jana Jupová

317 471 405

jana.jupova@zs-smecno.cz

st 7:10-7:45

1. B

Mgr. Petra Erlebachová

317 471 405

petra.erlebachova@zs-smecno.cz

st 7:10-7:45

2. A

Mgr. Marta Angrešková

317 471 405

marta.angreskova@zs-smecno.cz

po 7:10-7:45

2. B

Mgr. Michaela Svobodová

317 471 405

michaela.svobodova@zs-smecno.cz

po 7:10-7:45

3.

Mgr. Jana Štěpánková

317 471 405

jana.stepankova@zs-smecno.cz

pá 7:10-7:45

4.

Mgr. Daniela Plechatá

317 471 403

daniela.plechata@zs-smecno.cz

 

5.

Mgr. Veronika Pulcová

317 471 403

5smecno@seznam.cz 

čt   7:00-7:45

6. A

Ing. Bc. Renata Košálová

317 471 403

 

 

6. B

Mgr. Jana Humrová

317 471 403

jana.humrova@zs-smecno.cz

út 7:15-7:45

7.

Mgr.B.Frömmelová

317 471 403

bfromm@seznam.cz

út 14:30

8.

Ing. Hana Mrázková

317 471 403

 

 

9.

Bc. Michal Dočekal

317 471 403

michal.docekal@zs-smecno.cz

po 13:20-14:00

 

 

 

 

 

Netřídní učitelé

 

Bc.Naděžda Kolmanová

317 471 403

prezenta@email.cz

 

 

Mgr. Irena Kottová-Šmatláková

317 471 403

 

 

 

Ing. Vítězslav Kettner

317 471 403

zs.smecno@seznam.cz

čt 7:15-7:45

 

Bc. Tomáš Náprstek

317 471 403
 

 

 

 

Mgr. Hana Lederová

317 471 403

 

 

 

Asistentky pedagogů

 

 

 

Petra Grázová

 

 

 

 

Jolana Králíčková

 

 

 

 

Kateřina Vlčková

 

 

 

 

Lenka Králová

 

 

 

 

Olga Kupcová 

 

 

 

ŠD

 

Radka Řebíková

317471405

 

 

 

Petra  Grázová

 

 

 

 

Šárka Rohanová

 

 

 

 

Olga Kupcová

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor ICT a EVVO

 

Ing. Vítězslav Kettner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

 

Hana Bendlová

admin.prac.

 

pokladna k dispozici denně 7:00 - 12:00

 

Radka Svobodová

školnice

 

 

 

Marie Stoklasová

školnice

 

 

 

Ivana Drbotová

uklízečka

 

 

 

Eva Soldánová

uklízečka

 

 

         Martina Kratochvílová          školnice