Pedagogický sbor

Ředitelka školy

 

 

konzultační hodiny

 

Ing. Lenka Bechyňská

317 471 401

721 245 815

reditelka@zs-smecno.cz

st 7:00-7:30, čt 14:30-15:30

 

 

 

 

 

Zástupce ředitelky školy

 

 

 

 

PhDr. Renata Štampachová

317 471 402

721 245 826

zastupce@zs-smecno.cz

st 7:00-7:30, út 14:00-15:00

 

 

 

 

 

Třída

Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

 

 

Třídní učitelé

1. A

Mgr. Marta Angrešková

317 471 405

marta.angreskova@zs-smecno.cz

po 7:10-7:45

1. B

Mgr. Jana Štěpánková

317 471 405

jana.stepankova@zs-smecno.cz

pá 7:10-7:45

2. A

Mgr. Jana Jupová

317 471 405

jana.jupova@zs-smecno.cz

st 7:10-7:45

2. B

Mgr. Petra Erlebachová

317 471 405

petra.erlebachova@zs-smecno.cz

st 7:10-7:45

3. A

Mgr. Daniela Plechatá

317 471 403

daniela.plechata@zs-smecno.cz

 čt 12:30-13:30

3. B

Mgr. Michaela Lágnerová

317 471 405

michaela.svobodova@zs-smecno.cz

po 7:10-7:45

4.

Mgr. Veronika Pulcová

317 471 403

5smecno@seznam.cz 

čt   7:00-7:45

5.

Mgr. Karel Musch

317 471 403

 

 po předch. domluvě

6.

Mgr. Hana Lederová

317 471 403

 

 

7. A

Ing. Bc. Renata Košálová

317 471 403

 

 po 7:00-7:40

7. B

Mgr. Jana Humrová

317 471 403

jhzssmecno@seznam.cz

út 7:15-7:45

8.

Mgr.B.Frömmelová

317 471 403

bfromm@seznam.cz

út 14:30

9.

Ing. Hana Mrázková

317 471 403

 

 út 7:00-7:40

 

 

317 471 403

michal.docekal@zs-smecno.cz

po 13:20-14:00

 

 

 

 

 

Netřídní učitelé

 

Bc.Naděžda Kolmanová

317 471 403

prezenta@email.cz

 

 

Bc. Michal Dočekal

317 471 403

 

 po14:00-15:00

 

Ing. Vítězslav Kettner

317 471 403

zs.smecno@seznam.cz

čt 7:15-7:45

 

Bc. Tomáš Náprstek                 

317 471 403

 

 pá 13:30-14:00

 

 Mgr. Jitka Slavíková 

317 471 403

 

 po 7:00-7:40

 

Asistenti pedagogů

 

 

 

Libuše Šuhajová  - 1.st.                                      

 

   Lýdie Snášelová   - 2.st.

 

 

Jolana Králíčková- 1.st. 

 

   Mgr. Jitka Slavíková – 2.st.         

 

 

Kateřina Vlčková – 1.st.

 

   Mgr. Bc. Dana Kučerová Uríková, DiS. – 2.st.

 

 

Olga Kupcová     -  1.st.

Veronika Kočinská  - 1.st

Lucie Kindlová    -  1.st.

Robin Malenda   -  1.st.

 

 

 

 

 

 

 

ŠD

 

Radka Řebíková (Kačická ul.)

tel.: 727 948 961

 

 

 

Petra  Grázová   (Školská ul.)                          

tel.: 702 093 502 

 

 

 

Šárka Rohanová (Kačická ul.)

 

 

 

 

Olga Kupcová     (Kačická ul.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor ICT a EVVO

 

Ing. Vítězslav Kettner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

 

Hana Bendlová

admin.prac.

 

pokladna k dispozici denně 7:00 - 12:00

 

Radka Svobodová

školnice

 

 

 

Marie Stoklasová

školnice

 

 

 

Martina Kratochvílová

školnice

 

 

 

Ivana Drbotová

uklízečka

 

 

 

Eva Soldánová

uklízečka