Zájmové útvary školy

pro šk. rok 2016/2017

Kroužky při školní družině

Název kroužku

Čas

Budova

Vedoucí

Angličtina (1. třída)

 st 13.30 - 14.15

ul. Kačická

Veronika Pulcová

Angličtina (2. třda)

út 14.00 - 15.45

ul. Kačická

Bc. Naděžda Kolmanová

Divadelní

pá 14.15 - 15.15

ul. Kačická

Šárka Rohanová

Pěvecký (2. a 3. třída)

st 13.20 - 14.05

ul. Kačická

Mgr.Petra Erlebachová

Pohybové hry

po 14.15 - 15.15

ul. Kačická

Šárka Rohanová

Pohybové hry

po 15.15 - 16.15

ul. Kačická

Olga Kupcová

Pohybové hry

út 14.15 - 15.15

ul. Kačická

Radka Řebíková

Šikovné ruce

st 14.15 - 15.15

ul. Kačická

Radka Řebíková

Tvoření

st 14.15 - 15.15

ul. Kačická

Šárka Rohanová

Tvoření

st 15.15 - 16.15

ul. Kačická

Olga Kupcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky školního klubu

Angličtina (Starters)

po 13.00 - 13.45

ul. Školská

Ing., Bc. Renata Košálová

Angličtina (Movers)

po 13.45 - 14.30

ul. Školská

Ing., Bc. Renata Košálová

Hra na kytaru

út 12.30 - 13:15

ul. Školská

Ing. Vítězslav Kettner

Keramický

st 13.45 - 15.15

ul. Školská

Mgr. Blanka Frömmelová

Zoologický

po 12.25 - 13.20

ul. Školská

Ing. Vítězslav Kettner

st 13.30 - 14.15

 Od druhého pololetí nabízíme v nové tělocvičně také sportovní kroužek (florbal, míčové hry) a kroužek vybíjené (pro 5.-9. třídu). Časy budou upřesněny.