Zájmové útvary školy

pro šk. rok 2017/2018

Kroužky při školní družině

Název kroužku

Čas

Budova

Vedoucí

Pohybové hry 3.tř.

po 14.15 - 15.00

ul. Kačická

Olga Kupcová

Šikovné ručičky 1.tř.

po 14.15 – 15.00

ul. Kačická

Radka Řebíková

Šikovné ručičky 3.tř.

út 15.15 – 16.00

ul. Kačická

Olga Kupcová

Angličtina 2.tř.

út 14.00 – 14.45

ul. Kačická

Mgr. Veronika Pulcová

Šikovné ručičky 2.tř.

st 15.15 – 16.00

ul. Kačická

Šárka Rohanová

Pohybové hry 1.tř.

st 14.15 – 15.00

ul. Kačická

Radka Řebíková

Pěvecký kroužek 2.-4.tř.

st 13.30 – 14.15

ul. Kačická

Mgr. Petra Erlebachová

Pohybové hry 2.tř.

čt 14.15 – 15.00

ul. Kačická

Šárka Rohanová

Ruční práce 2.-3.tř.

pá 15.15 – 16.00

ul. Kačická

Šárka Rohanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky školního klubu

Angličtina (Starters)

po 13.30 – 14.15

ul. Školská

Ing., Bc. Renata Košálová

Florbal

po 14.00 – 15.00

ul. Školská

Bc. Michal Dočekal

Angličtina (Starters)

út 13.30 - 14.15

ul. Školská

Bc. Naděžda Kolmanová

Florbal

st 13.30 – 14.30

ul. Školská

Bc. Michal Dočekal

Keramika

pá 13.45 – 15.15

ul. Školská

Mgr. Blanka Frömmelová

Minizoo

pá 13.25 – 14.10

ul. Školská

Ing. Vítězslav Kettner