Základní údaje o škole:

Název organizace: Základní škola Smečno, okres Kladno

Sídlo: Školská 284, Smečno

IČO 48705721

č.ú.: 388150389/0800

                              

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje podle §24 odst.2 zákona č. 561/2004, ve znění pozdějších úprav, na pondělí 7.5.2018 z provozních důvodů ředitelské volno.

 

 

 

 

 

·          Vyučujeme dle učebnic FRAUS - více znát 

(ukázku učebnice fyziky  naleznete na http://ucitel.flexilearn.cz/akce) a SPN

 

·       V souladu s odst.1 §51 zákona č.561/2004Sb. (v platném znění) vydáváme žákům za první pololetí místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

·       Informace MŠMT k zápisům do 1.roč.ZŠ.

 

·       Česká školní inspekce spustila informační portál – iPortál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Informace ocení především vystupující žáci. Blíže viz.: https://iportal.csicr.cz.

 

 

·         Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku