Znak města SmečnaHistorie školství ve Smečně

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Sme%C4%8Dno.d%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_%C5%A1kola.jpg/220px-Sme%C4%8Dno.d%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_%C5%A1kola.jpg

 

První zaznamenané údaje o školní výuce ve Smečně jsou z r. 1602. Školní vyučování probíhalo na faře vybudované Bořitou z Martinic  naproti kostelu.

Od konce 18. století se děti učily ve staré škole vedle současné školy v ul. Kačická. Žáci se zde učili v jednotřídce. Od r. 1821 byla škola rozšířena na dvojtřídku a v r. 1861 na trojtřídku. Čtvrtá školní třída byla zřízena mimo budovu staré školy.

S rozvojem průmyslu a dolů rostl počet obyvatel ve městě. Žáků přibývalo, a proto se městské zastupitelstvo rozhodlo vystavět samostatnou školní budovu. V roce 1882 byla postavena škola v ul. Kačická. Vyučování probíhalo v 5 třídách pro děvčata i chlapce. Po několika letech opět kapacita školy byla nedostatečná. Třídy byly přeplněné tak, že např. v r. 1907 bylo ve škole celkem 425 chlapců a 414 děvčat.

V roce 1909 byla stavba nové školy, současné budovy v ul. Školská, zadána staviteli Václavu Müllerovi a následující rok 1910 byla budova školy s tělocvičnou dokončena a 18. září 1910 vysvěcena. V čele obou škol byl řídící učitel Josef Roubíček. Škola na Boku sloužila k výuce chlapců a škola v Kačické ul. děvčatům.

Od r. 1920 bylo rozhodnuto o zřízení měšťanské školy . Válečná léta I. světové i II. světové války znamenala pro školu velké obtíže, výuka byla často přerušována pro nedostatek paliva a také sloužila jako azyl pro uprchlíky.

Po II. světové válce v roce 1948 byla uzákoněna tzv. jednotná škola a od r. 1953 vydalo Národní shromáždění  zákon o povinné osmileté docházce. Ze školy obecné a měšťanské se stala osmiletka a obě budovy byly sloučeny pod jednoho ředitele. Toto uspořádání funguje prakticky dodnes. V současné době je povinná školn.docházka devítiletá. Poslední klíčovou změnou byla přístavba budovy ve Školské ulici v r. 1985.

V roce 1993 byla ukončena generální rekonstrukce budovy v Kačické ulici. V současné době se zde vyučuje 1. až 4.třída a je zde umístěna školní družina.

V r. 2010 proběhly rozsáhlé opravy budovy školy ve Školské ul., byla vyměněna okna a provedeno zateplení a nová fasáda v části přístavby. V budově probíhá výuka žáků 5. až 9. třídy.