Informace pro rodiče o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Podle § 183 novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem seznam přijatých žáků.

PŘEJEME VŠEM PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY. UVIDÍME SE V PONDĚLÍ 3.9.2018.

 

SEZNAM POMŮCEK A SEŠITŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19 PRO 2. STUPEŇ

10.7.2018 Dobrodružství i legrace na našem táboře

 

29.6.2018 Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.r. – (MěÚ Smečno)

28.6.2018 Letošní školní akademie tematicky souvisela se stým výročím republiky.

Za zapůjčení mobilní taneční tyče děkujeme Polegym studiu Kladno www.polegym.cz .

20.6. 2018 naši žáci skládali Cambridge zkoušku z AJ. Za ústní projev byly děti pochváleny, ostatní výsledky se dozvíme po prázdninách.

23.6.2018 se uskutečnila akce školy ve spolupráci s rodiči - návštěva výstavy UNIVERZITA A REPUBLIKA.

15.6.2018 se žáci 8.ročníku zúčastnili tanečního vystoupení TC R.A.K.

14.6.2018  naši žáci navštívili VELKOU VÝSTAVU BEZOBRATLÝCH, pořádanou přírodovědeckou fakultou UK.

14.6.2018 HUDEBNÍ LYRA DOMOV POD LIPAMI

13.6.2018 žáci naší školy navštívili Čokoládové museum Praha i jeho výrobnu belgických pralinek.

13.6.2018 Pasování prvňáčků na čtenáře

 

30.5.2018 Atletická miniolympiáda pro žáky 1. stupně

21.5.2018 Žáci 2. stupně navštívili Památník Lidice.

16.5.2018 Den prevence Stochov

3.5.2018 žáci 3.-7.třídy si procvičili angličtinu během dvou divadelních představení se zahraničními herci.

30.4.2018 Výukový program pro naše žáky "Cesta ke chlebu" ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr Praha

30.4.2018 Sestry A. a B. Červené získaly v Rakovníku se svým týmem Středočeský taneční pohár. Gratulujeme!

27.4.2018 Den Země s Ekokomem a jejich programem Tonda Obal na cestách

Také naši žáci se zúčastnili soutěže MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY

18.4.2018 naše žákyně Radka P. obsadila krásné třetí místo v Plavecko-běžeckém maratonu ve Slaném. Gratulujeme.

18.4.2018 vyšel článek o přípravě našich žáků na zkoušky YLLE v KLADENSKÝCH LISTECH.

18.4.2018 Osmáci v MŠ

7.-8.4.2018 Získala naše žákyně 6. třídy Eliška B. dvě medaile ve skupinové taneční soutěži. Gratulujeme.

15.2.2018 Gratulujeme M. Lencové z osmého ročníku ke 3. místu v recitační soutěži Slánka.

 

15.3.2018 ŠD- Ať žijí rytíři!

13.3.2018 Školní družina v místní knihovně

 

9.2.2018 V rámci projektu Ovoce do škol naši žáci ochutnali známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny.

8.2.2018 byli odměněni nejúspěšnější sběrači starého papíru. Část výtěžku bude věnována na charitativní účel a část bude použita pro potřeby žáků školy. Děkujeme všem rodičům za aktivní pomoc při sběru.

25.1.2018 Biologická praktika na SPŠS a OA Kladno.

22.12.2017 Tvořivé dílny a joga

21.12.2017 Vánoční koncert skupiny Wild Sticks

 

20.12.2017 Putování žáků VII.A za betlémskou hvězdou

Žáci 8. ročníku vytvořili veselá přáníčka do nového roku pro seniory z Domova Pod Lipami.

13.12.2017 Vystoupení žáků ŠD v Domově Pod Lipami

8.12.2017 Adventní procházka žáků 5. a 6. ročníku Kladnem

30.11.2017 proběhlo letošní první vánoční tvoření s Ostrovem ve 3B.

24.11.2017 Návštěva NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA

7. a 8.11.2017 se vybraní zástupci naší školy zúčastnili akce "Živá knihovna". Tento projekt se nám zdál velmi povedený a také promyšlený. Chtěli bychom poděkovat za jedinečnou možnost, kterou nám zprostředkovala knihovna V. V. Štecha. Za účastníky děkují M. Lencová, M. Matoušková, M.Kocourová, A. Podracká a E. Hrodková.
 

http://img25.rajce.idnes.cz/d2501/14/14666/14666363_c46280531a53f8e45c4a76764bebd46a/images/DSC_0427.jpg?ver=0


Musím říci, že celý projekt "Živá knihovna " v nás zanechal hluboký dojem. Osobně si myslím, že je to velmi dobrý nápad. Všichni lidé byli velmi příjemní - ať už se jednalo o dobrovolníky nebo o překladatele. Každý student si mohl snadno ověřit úroveň své slovní zásoby.
V rámci aktivit nám dobrovolníci z různých končin představili svoji zemi. Probírali s námi kulturu, jídlo a tradice. Takže zábava spojená s ponaučením. Všichni dobrovolníci používali "easy english", takže nebyl problém porozumět sdělení. V čase stráveném na stanovištích jsme měli možnost klást otázky, které byly vždy zodpovězeny.
Nevyhovaval nám pouze časový limit - byl krátký. Ale to je pro pořadatele spíše pozitivní zpětná vazba.
Díky tomuto projektu jsme poznali spoustu nových lidí a jsme za to velmi vděčni.

M.Kocourová, 9. tř. ZŠ Smečno

25.10.2017 Družstvo starších žáků se probojovalo na druhou příčku florbalového turnaje.

16.10.2017 Klára Tichavová ze 7.B získala v anketě Miss panenka pro svoji Valentýnku titul 1. vícemiss. Akce je každoročně organizována KÚ Středočeského kraje pod záštitou UNICEF. Výtěžek z internetového prodeje je poskytován na očkování dětí v rozvojových zemích.

3.10.2017 Předškoláci z MŠ zahájili školní rok recitačním a tanečním pásmem.

20.9.2017 Radka Peerová se stala opět vítězkou Slánské míle.

19.9.2017 Plavecký výcvik žáků 3. tříd.

6.9.2017 Celoroční úsilí bylo završeno úspěšným složením YLE (vydává Cambridge International Examinations).

 

4.9.2017 Prvním zvoněním zahájili školní docházku noví školáci.